Údržba reklamnej plochy v starom závode – obnovené logo spoločnosti.

 

V týchto dňoch prebieha údržba reklamnej plochy v starom závode, na hale lakovne rúr (stripovacia hala). Na reklamnej ploche, ktorá je dobre viditeľná z cesty I. triedy 66, bude obnovené logo spoločnosti, doplnené o webovú stránku spoločnosti: www.zelpo.sk. Foto: I. Kardhordová
V týchto dňoch prebieha údržba reklamnej plochy v starom závode, na hale lakovne rúr (stripovacia hala). Na reklamnej ploche, ktorá je dobre viditeľná z cesty I. triedy 66, bude obnovené logo spoločnosti, doplnené o webovú stránku spoločnosti: www.zelpo.sk. Foto: I. Kardhordová