Výsledky za prvý polrok sú na veľmi dobrej úrovni

ŽP Trade Bohemia, a.s. je dcérskou spoločnosťou Železiarní Podbrezová a.s. Zaisťuje predaj bezšvíkových oceľových rúr a príslušenstva vyrobených v našich železiarňach. Jej obchodným teritóriom je Česká republika, kde pôsobí už od roku 1996. Spolupráca s podbrezovskými železiarňami je založená na stabilite a dobrých obchodných vzťahoch. O tom, aký bol prvý polrok 2022 v tejto spoločnosti, ale aj o prognózach do nasledujúceho obdobia, sme sa rozprávali s Martinom Čermákom, generálnym riaditeľom.

Uplynulo viac ako šesť mesiacov roka 2022. Aké boli z vášho pohľadu?

– Prvý polrok bol v znamení mimoriadne pozitívneho nastavenia trhovej situácie. Dopyt po bezšvíkových rúrach a ostatnom hutnom materiáli bol stále veľmi vysoký. Všeobecne, ekonomická situácia bola poznačená rapídnym navýšením cien energií, zemného plynu a elektrickej energie, ktoré nastali pred záverom minulého roka. Počas jarných mesiacov došlo ku korekcii cien týchto životne dôležitých produktov. Zostávajú však vysoké a nezodpovedajú trhovým podmienkam predošlých rokov a období. Cena a dostupnosť ropy nie je stabilná a má rastúci trend. Z toho vyplývajú aj rastúce ceny pohonných hmôt. Dostávam sa k momentu, ktorý pred koncom februára ovplyvnil nielen európsku ekonomiku. Ide o vojenský konflikt na Ukrajine. Existuje veľká neistota z následného vývoja, ktorá tvrdo ovplyvňuje makroekonomiku Európskej únie. Ani po štyroch mesiacoch bojov sa nedá predpovedať, kedy dôjde k upokojeniu situácie v tejto oblasti.

Nešlo však o jediné prekážky a výzvy, s ktorými ste sa museli popasovať. Ktoré boli ďalšie?

– Vzhľadom k narastajúcemu dopytu a následnom dodržiavaní objemových alokácií u zákazníkov, na ktorých naša spoločnosť stavia svoju dlhoročnú obchodnú stratégiu, nám súčasná situácia neumožnila plniť požiadavky na dodanie materiálu pre záujemcov, ktorí prichádzali mimo tejto odberateľskej skupiny. Aj napriek spomínanej cenovej stagnácii u samotného materiálu dochádzalo k zmenám cez cestnú dopravu, s ktorými je nutné operatívne pracovať v aktuálnych cenových kalkuláciách.

Aký je teda obchodný výsledok v ŽP Trade Bohemia, a.s.?

– Ako som už uviedol, výsledky za prvý polrok sú na veľmi dobrej úrovni. Cenové hladiny našich výrobkov boli až do týchto dní stabilné a nemenné. Objemy v hlavných sortimentových komoditách naplnili naše obchodné limity a záujem často prevyšoval naše kapacitné možnosti, ktoré máme nastavené pre český trh. Tento stav nás prinútil dodržiavať nastavené objemové rezervácie pre našich stabilných a dlhoročných odberateľov. Spomenúť musím aj veľmi intenzívnu spoluprácu v dodávkach kontinuálne odlievaných oceľových blokov pre spoločnosť Moravia Steel a.s.

Aké sú prognózy do ďalších mesiacov roka 2022?

– Ako som spomínal, situácia nielen na európskom trhu je kvôli vojenskému konfliktu na východe zložitá. Od marca tohto roku začala klesať cena oceľového šrotu na európskom trhu. Z pohľadu našich výrobných nákladov hovoríme o jednej z hlavných položiek. Z druhej strany ceny feroprísad a legovaných prvkov pre výrobu ocele rozhodne neklesajú a ich dostupnosť sa zhoršuje. S príchodom leta sledujeme mierne spomalenie a ochladenie trhu. Tieto signály máme k dispozícii od odberateľov z veľkoobchodných oblastí a tí, ako prví, začali znižovať svoje požiadavky.

Príjem výrobne orientovaných objednávok pre júl tohto roka bol zatiaľ bez zásadných objemových zmien. V tejto chvíli zaisťujeme výrobnú náplň pre budúci mesiac a práve na toto obdobie sme museli pristúpiť, pod tlakom trhu, k miernej cenovej úprave našej produkcie. Ďalší vývoj a odhad jeho smerovania je do konca tohto roku veľmi ťažké a predčasné predpovedať.

Na záver by som rád poprial všetkým zamestnancom akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová krásne a pokojné leto.