Bicykle odstavujte správne, dbajte na zamykanie a osobné veci

Ukážka správneho odstavenia bicyklov. Foto: M. Gončár

Mnohí zamestnanci Železiarní Podbrezová prichádzajú na miesto výkonu práce na bicykli, kolobežke či motocykli. Na odstavenie týchto dopravných prostriedkov slúžia stojiská, ktoré sa nachádzajú pri starom i novom závode. Aj pri bežnom odstavení bicykla by ste však mali dodržiavať pravidlá a byť ohľaduplní k svojím kolegom, ktorí prišli taktiež do práce na dvojkolesovom stroji.

V jednotlivých krytých stojiskách sú osadené kovové stojany na bicykle. Ich súčasťou sú „priehradky“ umiestnené tesne vedľa seba. Nesprávnym odstavením bicykla však nie sú všetky využité. Väčšina zamestnancov totiž svoj bicykel parkuje tak, že do stojana vloží predné koleso bicykla. Majú tak uľahčenú manipuláciu s dopravným prostriedkom. Mnohí si ale neuvedomujú, že kvôli riadidlám sa dva bicykle vedľa seba nezmestia a jedno miesto je tak nevyužité. Pritom stačí, aby sa bicykle odstavovali na striedačku, čiže jeden bude odstavený predným kolesom v „priehradke“ a hneď vedľa bude druhý, ktorý bude mať v priehradke zadné koleso. Počet odstavných miest sa tak zdvojnásobí, bude využitá maximálna kapacita stojanov na bicykle a nestane sa, že zamestnanec nebude mať kde bicykel odstaviť. S problémom nedostatku miesta sa stretávame predovšetkým pri striedaní jednotlivých zmien v poobedňajších hodinách.

Bicykle odstavené nesprávne. Medzi kolesami zostáva jedno miesto voľné. Foto: M. Gončár„Apelujeme preto na zamestnancov, aby boli ohľaduplní a bicykle parkovali správne. To znamená, aby svoj bicykel dali opačne ako je ten, ktorý je už v stojane,“ povedal Peter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. Zároveň upozornil, že je nutné nechávať voľné miesta pre motocykle. Tie sú vyhradené na začiatku jednotlivých stojísk. „Aby mali majitelia motocyklov ľahký prístup k motorke, žiadame cyklistov, aby svoj bicykel odstavili priamo do kovového stojana a neopierali ho o oplotenie stojiska. Takýto bicykel môže zavadzať a zaberať miesto motorke,“ pokračoval P. Suja.

Nezabúdajte zamykať

Bezpečnosť je jednou z hlavných priorít našej spoločnosti. Preto okrem správneho odstavenia bicykla, kolobežky či motorky nezabúdajte tieto dopravné prostriedky zamykať. Zamestnancov upozorňujeme, aby sa nespoliehali na ochranu majetku len zo strany zamestnávateľa. Hoci má spoločnosť dôkladný kamerový systém, ten nedokáže všetko vyriešiť. Zábery z kamier slúžia najmä na objasňovanie krádeže. Tej je ale dôležité predchádzať.

„Stojiská sú síce blízko vrátnic, kde sa nachádzajú naši pracovníci, ale tí nemajú šancu ustriehnuť, či si zamestnanec berie naozaj svoj dopravný prostriedok,“ upozornil P. Suja a dodal, že hoci ku krádežiam dochádza výnimočne, je potrebné im predchádzať v čo najväčšej možnej miere. Zároveň upozornil, aby ste si nenechávali na bicykli tachometre, drahé svetlá, príručné tašky a ďalšie veci, ktoré sa môžu stať terčom zlodejov.

Pravidlá sú teda jasne stanovené a je len na samotných zamestnancoch, ako sa k nim postavia. Podstatná je však bezpečnosť a najdôležitejšie na všetkom je chrániť si majetok kvalitnými zámkami, ktoré zlodej nedokáže ľahko prestrihnúť. Rovnako dôležité je zatvárať stojisko na novom závode, aby mali do jeho priestorov prístup len pracovníci s platnou kartou zamestnanca.