Pribudli opravené asfaltové plochy

Frézovanie komunikácie v areáli nového závodu. Foto: M. Gončár

V areáloch starého a nového závodu, ale aj na ďalších miestach patriacich našej spoločnosti, finišovali v uplynulých dňoch práce na asfaltovaní vybraných poškodených úsekov. S opravami sa začalo už na prelome apríla a mája.

Niektoré úseky ciest boli pravidelným používaním poškodené, preto bola nutná ich obnova. Týmto krokom sa zvýši komfort, ale i bezpečnosť prepravovaných osôb či materiálu. Práce sú realizované v jarných a letných mesiacoch, aby bol dodržaný správny technologický postup a kvalita vykonaných úloh bola čo najvyššia.

„V uplynulých týždňoch sa uskutočnilo frézovanie a asfaltovanie povrchov na viacerých komunikáciách, parkovacích a odstavných plochách,“ informoval Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava, ktorá opravy zastrešuje. Asfaltovaním prešli úseky v novom závode – cesta pred expedíciou Vt2, plocha pred výjazdom z brány na expedícii Vt1 a parkovisko na autobusovej stanici. Nová asfaltová plocha bola položená na vjazde do RP skladov a aj na ceste k investičnému odboru a závodnému hasičskému útvaru. Oprava ciest sa týka aj starého závodu. Vyasfaltovaný bol úsek vstupu do skladu prísad.

„Celková výmera opravených plôch je 1 216 m2. Práce realizovala externá firma zo Zvolena a boli ukončené v uplynulých dňoch,“ doplnil Krajan.