Horúce počasie predstavuje problém pre ľudí i zariadenia

Vplyvom vysokých teplôt a rozťažnosti koľajníc vytlačilo oblúk na spojovacej koľaji pri oblúkovom moste ponad Hron. Foto: Prevádzkareň doprava

Tropické počasie na prelome mesiacov jún a júl nás poriadne potrápilo. S náročnými podmienkami sa museli popasovať aj pracovníci jednotlivých prevádzkarní akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Operatívne riešili viaceré problémy, ktoré horúčavy spôsobili a zároveň museli dbať o svoje zdravie.
Prevádzkareň doprava hlásila problémy v železničnej doprave.

„Zvýšená teplota nám roztlačila koľaj pri oblúkovom moste. Koľajnica sa zakrivila a museli sme urobiť smerovú úpravu a zároveň sme zväčšili dilatácie,“ povedal Peter Krajan, vedúci prevádzkarne. Následne doplnil, že komplikácie nastali už 12. mája, kedy bol prvý horúci deň tohto roka.

Začiatkom júla zasa teplé počasie narobilo problémy pri koľajových váhach. „Vplyvom tepelnej rozťažnosti koľajníc sme museli upravovať dilatácie a posúvať koľajnice tak, že sme ich povolili zo svoriek a posunuli, aby vznikla väčšia dilatačná medzera. V poobedných hodinách, keď teplomer ukazoval najvyššie teploty, koľajové váhy nevážili, lebo sa vážny most dilatáciou opieral o koľajnice. Museli sme to napraviť,“ vysvetlil.
Nerovnomernosť koľajníc, ktoré ostré slnko roztiahne, neznižuje bezpečnosť a ani prevádzku dopravy na železnici. V horúcich dňoch ide o bežný jav.

„Chodíme maximálnou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu, takže by sa nič nemalo stať. Podobné problémy sa dejú na všetkých koľajniciach – aj štátnych. Hoci teplo zvlní koľaj, vykoľajenie vlaku nehrozí. Pomocou stroja sme na druhý deň koľaj vyrovnali,“ dodal P. Krajan a doplnil, že zamestnanci prevádzkarne doprava musia myslieť aj na prevenciu pri vlastnom zdraví, a to najmä dodržiavať pitný režim. Zároveň avizoval, že tri lokomotívy prejdú modernizáciou a bude do nich nainštalovaná klimatizácia. V budúcej letnej sezóne sa tak zlepšia aj pracovné podmienky.

Problémy hlási i energetika

Aj prevádzkareň energetiku ovplyvňuje horúce letné počasie. Malé vodné elektrárne, ktoré sa podieľajú na tvorbe asi desatiny elektrickej energie v Železiarňach Podbrezová, nejdú kvôli nízkej hladine vody na plný výkon. „V mesiaci jún fungovali približne na 60 až 70 percent, v júli je to ešte menej, asi len 45 až 50 percent,“ informoval František Piliar, vedúci strediska v prevádzkarni energetika. Podobný problém sa s pretrvávajúcimi letnými teplotami opakuje prakticky každý rok. „Ak je dlhodobé sucho, voda z vrchov rýchlo stečie dole. Zem je vysušená a vodu rýchlo vsiakne. Naše elektrárne robia naplno pár hodín a voda už nie je,“ vysvetlil ďalej F. Piliar.

Nie je to však jediný problém, s ktorým sa energetici musia popasovať. „Ak je príliš horúco, musíme zariadenia viac chladiť, aby naplno plnili svoj účel a nedochádzalo k ich prehrievaniu,“ dodal energetik.

Prehrievanie strojov

S vysokými teplotami „bojujú“ aj vo výrobe. Podľa Jozefa Michálika, vedúceho prevádzkarne ťaháreň rúr, bolo počas najteplejších júnových dní nameraných v hale až 48 stupňov Celzia.

„Takéto horúce počasie vplýva na zariadenia tak, že dochádza k ich prehrievaniu. Najväčšie problémy máme s hydraulickými systémami. Tie sú väčšinou blokované proti prekročeniu určenej teploty, a po prehriatí ich musíme vypnúť a nechať vychladnúť. Tiež sme mali problém so zariadeniami na farebné značenie, ktoré sme ochladzovali stacionárnym ventilátorom. Zariadenie na kontrolu chemických prvkov sme umiestnili do kabíny a ochladzovali klimatizáciou,“ predstavil opatrenia J. Michálik. Ako dodal, netrpeli len stroje, ale najmä pracovníci. Zvlášť na pracoviskách s fyzickou záťažou to bolo veľmi vyčerpávajúce.

„Mali sme aj prípady nevoľnosti z dôvodu prehriatia organizmu. Na ochladzovanie haly využívame prirodzené prúdenie vzduchu otvorením brán a svetlíkov. Na vybratých zariadeniach máme umiestnené prenosné ventilátory, aby bolo zabezpečené prúdenie vzduchu. Zamestnanci musia dodržiavať pitný režim a môžu sa ísť ochladiť mimo haly do klimatizovaných oddychových kútikov alebo sprchy,“ poznamenal.

Majstri na jednotlivých úsekoch sú, okrem toho, povinní dodržiavať Opatrenia na zníženie záťaže teplom v letnom období, kde je presne popísané, ako predísť prehriatiu organizmu. „Je veľmi náročné v takomto počasí plniť úlohy a zároveň sa pri práci sústrediť na bezpečnostné riziká vyplývajúce z výkonu práce,“ dodal J. Michálik.

Potrebné neustále ochladzovanie

Náročné podmienky sú aj vo valcovni bezšvíkových rúr. Nutné je dochladzovanie technologických agregátov doplnkovou gravitačnou vodou, fotoniek na teplej časti výroby, ale aj doplnenie technologických klimatizácii v meniarňach a pootváranie brán pre výmenu vzduchu.

„Potrebné je tiež pootváranie vetracích panelov, tzv. Robertsonov na streche haly nad teplou časťou a vetracích panelov i okien na stenách haly, ktoré slúžia na výmenu vzduchu vo valcovni. Nutná je tiež kontrola filtrov, chladičov hydraulických systémov a ich vyčistenie,“ povedal Ivan Liščinský, vedúci prevádzkarne. Ako doplnil, počas horúcich letných dní je dôležité aj doplnenie technických opatrení na nový žeriav č. 351, aby sa predišlo poruchám pri práci počas vyšších teplôt. Taktiež je podstatné sledovať teploty cirkulačnej, okujovej technologickej vody pre chladenie agregátov, a po konzultácii s prevádzkarňou energetika, ochladenie vôd v chladiacich vežiach.

Iontové nápoje

V horúcom letnom počasí je nutné dbať nielen na zariadenia, ale najmä na zdravie ľudí a dostatok tekutín v tele. Železiarne Podbrezová zabezpečujú každý rok svojim zamestnancom počas leta pitný režim vo forme iontových nápojov.
V mesiacoch júl a august si môžu všetci pracovníci spoločnosti, bez ohľadu na výdaj stravy, prevziať v jednotlivých kantínach iontové nápoje v počte 20 kusov na mesiac, čo predstavuje jeden balíček rôznych príchutí. Potrebná je identifikačná karta zamestnanca. Iontové nápoje je nutné rozrobiť v 1,5 litra vody.