V júni odišli

do predčasného starobného dôchodku
Marian PRESPERÍN
Ľubomír TURŇA

do starobného dôchodku
Dušan GIERTL
Miroslav PRESPERÍN

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.