V júli blahoželáme

Pracovné jubileá
20 rokov
Peter HOŠKO
Peter ŠÁRIK
Július ZRUBEC

25 rokov
Marek BLAŽENIAK
Ing. Mariana ČERŇANOVÁ
Jozef DRÁBIK
Stanislav FIGĽUŠ
Peter GIERTL
Jozef GUBA
Miroslav JENČA
Milan KOCHAN
Štefan KUPEC
Ing. Tibor PEPICH
Ivan SPIŠIAK

30 rokov
Janka CHRIAŠTEĽOVÁ
Jozef MIKLOŠKO
Ľubomír STRENITZER
Erika VLČKOVÁ

35 rokov
Peter KÁN
Jana KOVÁČIKOVÁ
Jarmila MIHOKOVÁ
František PILIAR
Milan POHORELEC
Jozef ROMANČÍK
Alena VEVERKOVÁ

40 rokov
Miroslav BALLA
Anna GIERTLOVÁ
Ing. Ján HROŠ
Peter KAJČÍK
Vojtech KALICKÝ
Jozef KEREŇ
Miloš KOŠÍK
Eva MIRILOVIČOVÁ
Jozef SIMAN
Milan SLOSIAR
Vladimír TURŇA
Miroslav ZÁZRIVEC
Ján ZIBRÍK

45 rokov
Jaroslav TOKÁR
Marta VESELOVSKÁ

Životné jubileá
Ján KLEIN
Branislav PREDAJNIANSKY
Ivan STRIGÁČ
Ján BÉREŠ
Ing. Ladislav BIZUB
Ján KUKUČKA
Svetozár SEMANČÍK
Ing. Marián SLATINSKÝ
Jaroslav SPEVÁK
Ján VETRÁK
Katarína VOJTASOVÁ
Eva IŠTVÁNOVÁ
Mgr. Milan KÖSEGI
Miroslav KOŽA
Pavol KYSEĽ
Mária PLEVOVÁ
Anna SOJAKOVÁ
Jana SRNIAKOVÁ
Jaroslav ŠKULTÉTY
Pavol ŠÚR
Cyril ŤAŽKÝ
Anna VRÁBOVÁ