V máji odišli

do predčasného starobného dôchodku

Dagmar BALDOVSKÁ

Milan BYSTRIANSKY

Daniel DANKO

Peter GONDA

Pavol KYSEĽ

Ing. Ondrej MADOŠ

Iveta MEDVEĎOVÁ

Jana SRNIAKOVÁ

Iveta TRNIKOVÁ

do starobného dôchodku

Branislav TREPÁČ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.