Moderná novinka v prevádzkarni doprava

Mobilná pracovná plošina na automobilovom podvozku Mercedes-Benz Sprinter. Foto: PK

Začiatkom júna bolo do prevádzkarne doprava dodané nové vozidlo – mobilná pracovná plošina na automobilovom podvozku Mercedes-Benz Sprinter. Ide o náhradu za vozidlo LIAZ MP22, ktoré po viac ako 34-ročnej prevádzke v našej spoločnosti doslúžilo.

„Nová mobilná pracovná plošina je TYP ZED 20.3 HV AERIAL WORKPLATFORM s dosahom v maximálnej pracovnej výške 20,10 metra a s maximálnym stranovým dosahom 7,85 metra,“ informoval Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava.

V montážnom koši môžu pracovať najviac dve osoby a celkové zaťaženie koša je maximálne 230 kilogramov. Elektro-hydraulické ovládanie je konštruované prioritne z montážneho koša, s možnosťou pomocného ovládania aj zo zeme, z ovládača na ráme vozidla. „V prípade potreby vykonávania montážnych a údržbárskych prác vo výškach si prevádzkarne môžu túto plošinu objednať cez aplikáciu Logistika a dopravný dispečing cestnej dopravy,“ dodal na záver P. Krajan.