Materská škola Štiavnička oslávila štyridsiatku

Deti z materskej školy na Štiavničke počas slávnostného vystúpenia. Foto: E. Kováčiková

Tento rok si Materská škola Štiavnička v Podbrezovej pripomína štyridsiate výročie založenia. Svoje brány prvýkrát otvorila v septembri 1983.

V 70-tych a 80-tych rokoch sa na sídlisku Štiavnička realizovala výstavba bytov pre zamestnancov vtedajších Švermových železiarní. Prisťahovalo sa sem mnoho mladých rodín, a tak železiarne zrekonštruovali časť bytového domu na dvojtriednu materskú školu, do ktorej v tom čase nastúpilo 64 detí. Škôlka bola moderná, nadčasová a priestranná. Na školskom dvore boli železné preliezačky, hojdačky či kolotoč. Škôlku niekoľko rokov spravovali Švermove železiarne. Neskôr prešla pod okresný úrad a od roku 2002 patrí pod obec Podbrezová.

Materská škola sa na základe predloženého projektu a výsledkov jeho realizácie stala členom národnej siete škôl a získala od ministerstva školstva certifikát „Škola podporujúca zdravie“. Znamená to, že do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu zaradila viac environmentálnych aktivít a stala sa školou s environmentálnym zameraním rôzneho charakteru. Z tohto dôvodu sme organizovali napríklad Enviro-festival „Zachráňme Zem, patrí všetkým,“ za účasti širokej verejnosti aj okolitých materských škôl, ale i festival „Všetko pre zdravie a šťastie našich detí“, do ktorého sa taktiež zapojili okolité materské školy a deti sa prišli prezentovať v speve, prednese či vo výtvarnom tvorení. Škôlka je aktívna v mnohých smeroch, čo sa týka výchovy našich detí v oblasti športu, umenia a kultúry. Chodí do nej mnoho detí, ktorých rodičia pracujú v Železiarňach Podbrezová.

Oslavu podporila aj Nadácia Železiarní Podbrezová

Materská škola Štiavnička oslávila svoje štyridsiate výročie 24. mája. Pozvaní boli starosta obce Podbrezová, poslanci obecného zastupiteľstva, bývalí zamestnanci a škôlka bola otvorená pre širokú verejnosť. Deti si pripravili s učiteľkami krásny program plný spevu a tanca. Okrem nich prítomných potešili aj speváci zo skupiny La Gioia – Martin Vetrák a Matej Vaník. Bola to oslava a zároveň rozlúčka s „pani učiteľkou Táničkou“ (Tatiana Vilhanová), ktorá po štyridsiatich rokoch v tejto škôlke odchádza do zaslúženého dôchodku.

V závere patrí poďakovanie Nadácii ŽP, ktorá prispela k možnosti zorganizovania tohto krásneho podujatia. Bol to nádherný deň plný emócií. Verím a dúfam, že materská škola na Štiavničke vychová ešte mnoho úspešných detí.