Biatlonisti pokračujú v príprave na leto

Počas atletického tréningu na štadióne Dukla v Banskej Bystrici. Foto: A. Smarkoňová

Po sústredení v Osrblí, kde podbrezovskí biatlonisti do tréningov zaradili už aj streľbu, sa jej počas ďalších týždňov naďalej venovali. Absolvovali skupinové strelecké tréningy, ktoré boli zamerané na streľbu na papierové terče a individuálne tréningy, kde si nastavovali zbrane.

Streľba pozostávala z teoretickej i praktickej časti. Teoretická bola určená najmä pre nových športovcov, no zopakovali si ju aj naši starší a skúsenejší pretekári. Išlo o oboznámenie sa so zbraňou, správne zaujatie polohy ležmo i stojmo a činnosti v streľbe. V praktickej časti potom všetky teoretické poznatky previedli do praxe a vyskúšali si ich pri suchej streľbe, aj tej s nábojmi.

Železiari absolvovali tiež druhé sústredenie na Králikoch, kde pokračovali v doterajších kondičných a streleckých tréningoch. Najskôr začali sústredenie starší biatlonisti, neskôr sa k nim pridali aj mladší. Zakončili ho prvým komplexným tréningom (beh a streľba), v ktorom si vyskúšali prichádzať na strelnicu v pulzoch a museli zvládnuť odstrieľať presne všetky položky ležmo aj stojmo na sklápacie terče.

Koncom júna čakajú našich biatlonistov úvodné preteky letnej sezóny, keď sa predstavia v rámci prvého kola Viessmann pohára v letnom biatlone. Družstvo je tento rok rozdelené na dve skupiny. Prvá, v ktorej sú starší a skúsenejší pretekári (sestry Remeňové, Sebastián Ilavský a Tamara Molentová), sa bude viac sústrediť na medzinárodné súťaže. V druhej skupine, kde sú mladší pretekári Adela Liptaiová, Cheryl Chládeková, Ema Beraxová a Nikolaj František Dobijaš, je zameranie tímu na domáce súťaže a vrcholom sezóny budú majstrovstvá Slovenska.