Deň detí v Taliansku so slovenskou chuťou aj vďaka Železiarňam Podbrezová

Spoločného pikniku v Neruda Parku sa zúčastnilo 170 ľudí. Foto: archív víkendovej školy a škôlky v Miláne

V Taliansku žije takmer 80-tisíc Slovákov. Väčšina ich detí vyrastá v zmiešaných slovensko-talianskych rodinách, a tak sa kontakt s domovinou ich rodičov postupne vytráca. Priblížiť im slovenskú kultúru, zvyky, tradície, no najmä jazyk pomáha slovenská víkendová škola a škôlka, ktorá tento rok oslávila prvé narodeniny. Podporovateľmi projektu sú aj Železiarne Podbrezová a PIPEX Italia.

Slovenská škola a škôlka v Miláne je v Taliansku jediná svojho druhu. S myšlienkou otvorenia prišli slovenské mamičky, ktoré chceli, aby si ich deti udržali vzťah s „druhou domovinou“ a dokázali komunikovať napríklad aj so starými rodičmi v slovenskom jazyku.

Financovanie projektu je na samotných rodičoch, príspevok poskytuje i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a, samozrejme, pomáhajú sponzorské dary, napríklad aj od Železiarní Podbrezová.

Vzdelávací proces prebieha alternatívnou formou za pomoci rozprávok, kníh, časopisov, hudby, ale aj didaktických pomôcok, ktoré si deti vyrábajú samé.

„Máme 39 detí v rozmedzí dva až štrnásť rokov. Každá trieda má šesť až osem žiakov na jednu učiteľku a deti sú rozdelené podľa komunikačnej úrovne. Silným bodom víkendovej školy a škôlky je práve naša škôlka, v ktorej sa nachádza najviac detí a pôsobia v nej dve učiteľky. Familiárne ju nazývame trieda našej budúcnosti. Vyučovanie je vo všeobecnosti hravé, alternatívne a dokonca máme spevokol, ktorý je tiež prostriedkom ako priblížiť slovenčinu. Veľmi pekne nám rastie aj slovenská knižnica pre deti vďaka slovenským rodinám a učiteľkám. Na triedu oteckov a jednej mamičky som obzvlášť hrdá,“ povedala Veronika Bella, riaditeľka víkendovej školy a škôlky, ktorá zároveň pracuje na Honorárnom konzuláte SR v Miláne.

Nedávno sa totiž k deťom do školy pridali aj ich talianski rodičia, ktorí majú taktiež záujem o slovenský jazyk. Víkendová škola funguje každý druhý víkend a oslavuje i všetky sviatky, ktoré sú typické pre Slovensko a zároveň nie sú v Taliansku oslavované, napríklad Mikuláš či Deň detí.

Podobne tomu bolo aj 27. mája, kedy sa pre komunitu z Lombardie konali hneď dva veľké dni – koniec školského roka a Deň detí. Spoločného pikniku v Neruda Parku sa zúčastnilo 170 ľudí, ktorí si okrem skvelej zábavy a slovenského jedla mohli pochutnať aj na tradičných slovenských pochutinkách, ktoré im spolu s pitným režimom zabezpečili Železiarne Podbrezová. Deti a ich rodičia z celého severného regiónu Talianska tak mohli vďaka našej akciovej spoločnosti aspoň na jeden deň okúsiť ako sladko „chutí“ domovina ich rodičov.

Myšlienka oslavy Dňa detí v Taliansku vznikla v roku 2018. Z pôvodných piatich rodín vzrástol počet ľudí do dvoch týždňov na päťdesiat, čo už bolo pre víkendovú školu a samotnú riaditeľku nemožné sponzorovať. „O pomoc som poprosila Luigiho Cuzzolina, generálneho riaditeľa PIPEX Italia, ktorý je zároveň aj honorárnym konzulom SR v Miláne. O rok neskôr som sa s prosbou obrátila aj na Vladimíra Sotáka ml., obchodného riaditeľa ŽP a.s., ktorý bol taktiež veľmi ochotný a Železiarne Podbrezová pripravili deťom balíčky na Mikuláša. Od toho roku boli pravidelným sponzorom aj Dňa detí. Touto cestou chcem, v mene všetkých rodín, poďakovať Železiarňam Podbrezová i spoločnosti Pipex Italia, že sú súčasťou našich detských osláv už niekoľko rokov,“ dodala Veronika Bella.

Podobné projekty a spolupráce sú dôkazom, že kdekoľvek na svete sa nachádzate, časť vášho srdca bude vždy patriť krajine, kde ste vyrastali.