Bicykle je potrebné odstavovať správne. Počet voľných miest sa zvýši

O správnom parkovaní bicyklov, kolobežiek a motoriek pred bránami starého i nového závodu sme písali už viackrát. Keďže je téma stále aktuálna, opäť pripomíname pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať. Dôležité je nezavadzať druhým a myslieť na to, aby sa do stojísk zmestilo čo najviac bicyklov.

Správne uloženie bicyklov. Foto: M. GončárV období od jari do jesene prichádzajú mnohí zamestnanci do práce na bicykloch, kolobežkách či motocykloch. Najviac je, pochopiteľne, cyklistov. Stávajú sa prípady, že svoj dopravný prostriedok nemajú kam odložiť. Dôvodom je nesprávne odstavenie a zaberanie stojísk bicyklami pracovníkov, ktorí prišli do zamestnania skôr alebo pracujú v predošlej zmene.

 

Nesprávne uložené bicykle. Foto: M. GončárV prvom rade je nutné povedať, že miest na bicykle je dostatok, avšak nesprávne je ich uloženie v kovových stojanoch. Priehradky sú umiestnené tesne veľa seba, pričom zlým odstavením bicykla zostávajú mnohé nevyužité. Pritom stačí byť viac tolerantným a myslieť aj na druhých.

Potrebné je striedanie

Väčšina zamestnancov príde na svoju zmenu a zaparkuje na prvé voľné miesto, pričom do stojana vloží predné koleso.

Ak však takto odstavíte vedľa seba dva bicykle, ďalší sa medzi ne už nevojde a jedno miesto je tak zbytočne blokované. Nutné je odstaviť bicykle tak, aby išli na striedačku. To znamená, jeden má predné koleso v stojane, ten vedľa neho zasa zadné. Zdvojnásobí sa tak počet odstavných miest. Najväčší problém s ich nedostatkom nastáva najmä v striedaní jednotlivých zmien v poobedňajších hodinách.

„Apelujeme na zamestnancov, aby boli ohľaduplní a bicykle odstavovali správne. To znamená, aby svoj bicykel dali opačne ako je ten vedľa,“ vyzval Peter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.

Nemožno zabudnúť ani na majiteľov motocyklov. Tí majú vyhradený priestor na začiatku jednotlivých stojísk alebo v samostatnej časti stojiska. „Je dôležité, aby boli bicykle odstavené priamo do kovových stojanov a neopierali sa o oplotenie stojiska, lebo v takom prípade môžu zavadzať a zaberať miesto motorkám,“ doplnil P. Suja.

Dôležitá je bezpečnosť

Okrem správneho odstavenia dopravných prostriedkov je nutné myslieť aj na bezpečnosť. Zamestnanci by sa nemali spoliehať na ochranu majetku len zo strany zamestnávateľa. Hoci má spoločnosť dôkladný kamerový záznam, v prípade problému nedokáže všetko vyriešiť. Navyše, pracovníci bezpečnostných služieb nemajú šancu ustriehnuť, či zamestnanec berie práve svoj dopravný prostriedok.

„Na bicykloch si nenechávajte tachometre, drahé svetlá a príručné tašky, lebo sa môžu ľahko stať terčom zlodejov. Dôležité sú aj kvalitné zámky, ktoré páchateľ nedokáže ľahko prestrihnúť. A v novom závode je nutné, aby sa stojisko zatváralo, aby do jeho priestorov mali prístup len pracovníci s platnou kartou zamestnanca,“ dodal P. Suja.