Trinásť nových inžinierov z radov našich zamestnancov

Časť úspešných absolventov počas obhajoby diplomových prác. Foto: FMMR TUKE

Zamestnanci Železiarní Podbrezová úspešne ukončili päťročné štúdium na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (FMMR TUKE).

V mnohých krajinách ľudia veria, že trinástka priťahuje do života úspech v podnikaní a pohodu. Čísla 1 a 3 nesú silný energetický náboj, ktorý dodáva človeku sebavedomie a silu dosiahnuť ciele.

Veríme, že týchto trinásť nových inžinierov, absolventov v študijnom programe hutníctvo na FMMR TUKE, prinesie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová len to najlepšie. Štátne skúšky absolvovali v termínoch 23. až 25. mája, kedy obhajovali aj svoje diplomové práce. Blahoželáme všetkým a obdivujme ich, že dokázali skĺbiť štúdium s rodinou a prácou. Obdobie počas štúdia bolo sťažené aj pandemickou situáciou, ktorá komplikovala už beztak náročné štúdium a situáciu v priemysle, spojenú s nedostatkom zamestnancov. Sme na vás hrdí a gratulujeme všetkým, špeciálne Petrovi Šmigurovi, ktorý ukončil štúdium s vyznamenaním. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nezabúdajte, že brány vašej Alma Mater sú pre vás stále otvorené. Minimálne tak, ako sú otvorené dvere Železiarní Podbrezová pre našu fakultu. Zdar Boh!

Mená všetkých úspešných absolventov s titulom inžinier: Martin Betka, Ivan Farkaš, Peter Jánošík, Peter Kajaba, Ivan Krajči, Ivan Schwarzbacher, Andrej Škoda, Peter Šmigura, Jakub Turis, Henrich Kopčány, Marek Mora, Miroslav Mora, Ondrej Pribula.