Hutnícka fakulta TUKE po 65 rokoch od svojho založenia mení názov na FAKULTU MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE

 

KOŠICE, 30. jún 2017 – Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach po 65 rokoch od svojho založenia mení názov na Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie.

Dekanka fakulty Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.„Sme hrdí na svoje bohaté tradície, ale zároveň sme presvedčení, že nový názov lepšie vystihuje všetko to, čo naša fakulta už dnes v oblasti výchovy študentov ale aj vo sfére výskumu ponúka,“ vysvetľuje dôvody zmeny dekanka fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Nový názov začne Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) používať oficiálne od 1. júla 2017. S tým súvisí aj vývoj nových webových stránok fakulty a jej troch ústavov. „Naša fakulta má ambíciu osloviť mladých ľudí, aby  sa nebáli študovať technické smery. Svet potrebuje materiály. Všetci hovoria o IT, ale aj ten počítač, alebo mobilný telefón sa musí z niečoho vyrobiť,“ upozorňuje dekanka doc. Vasková.

O perspektíve, ktorú fakulta ponúka mladým ľuďom, svedčí aj skutočnosť, že až 95 percent jej absolventov nachádza uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali. Sú žiadaní doma i v zahraničí nielen v tradičných hutníckych prevádzkach, ale aj v elektrotechnike, energetike a tiež v oblasti vývoja a výroby materiálov pre automobilový priemysel.