Klimatizácia nám spríjemňuje život, ale môže spôsobiť aj zdravotné problémy

 

Pred horúčavami, neznesiteľným dusnom a teplom v bytoch i prehriatych automobiloch,  pomáha v dnešnej dobe  klimatizácia. Ľudia si však začali klásť otázku, aký vplyv na náš organizmus klimatizácia vlastne má. Podľa poznatkov odborníkov je to veľmi aktuálna otázka. Časté striedanie rôznych teplôt, neodborné zaobchádzanie s klimatizáciou doma, na pracovisku alebo v aute a zanedbávanie pravidelnej údržby môže nakoniec vyústiť do poškodenia ľudského zdravia.

Nie všetky klimatizačné systémy majú filter, niektoré vzduch iba ochladzujú a iné, dokonalejšie, menia kvalitu vzduchu ionizáciou, čistia, upravujú teplotu a vlhkosť vzduchu. Klíma má jednoznačne výhody v tom, že si s jej pomocou vieme upraviť najmä teplotu a vlhkosť vzduchu. A práve tu vznikajú prvé problémy s využívaním klimatizácie, najmä na pracovisku, ale aj v domácom prostredí. Každý má totiž rozdielne potreby – vyhovujúca teplota pre jedného môže pre druhého znamenať teplotný diskomfort a zdravotné problémy,” uvádza k téme MUDr. Katarína Slotová, vedúca Národného referenčného centra pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia vnútorných priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Ako dodáva, zdravotné problémy môže vyvolať nevhodne umiestnená klimatizácia tým, že chladenie nesmeruje do priestoru, ale na telo človeka, spôsobuje prievan, vysoký hluk, či príliš vysoký rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím.

Za mimoriadne dôležité považujú odborníci udržiavanie čistoty v klimatizačných zariadeniach. Inak sa stávajú zásobárňou prachu, plesní, alergénov a rôznych mikroorganizmov, ktoré sa dostávajú do ovzdušia a môžu tak spôsobovať najrôznejšie zdravotné problémy. Aby klimatizácia fungovala efektívne a komfortne, musí sa vonkajší vzduch nasávať z miest chránených pred znečistením a pred ohrevom slnečným žiarením a musí sa venovať pozornosť jej údržbe – hlavne filtrom patričná pozornosť, minimálne však aspoň raz za rok. V priestoroch s celoročným alebo intenzívnym používaním klimatizačných zariadení sa odporúča častejšia kontrola, dvakrát alebo aj štyrikrát ročne, resp. rešpektovanie odporúčania výrobcu. Inak hrozí opačný efekt, t.j. reálne riziko poškodenia zdravia.

“Prvými príznakmi môže byť až poškodenie zdravia vírusovými alebo bakteriálnymi infekciami, najmä horných a dolných dýchacích ciest. Zdôrazňujem, že poškodenie zdravia nespôsobuje len neudržiavaná, ale aj nevhodne využívaná a nastavená klimatizácia. Pri nesprávnom nastavení (aj vyčistenej) klimatizácie hrozia ochorenia dýchacích ciest, opuchy slizníc nosa, prínosných dutín, strata hlasu, astmatické záchvaty, môže sa zhoršiť stav kardiologických pacientov a pacientov s chladovými alergiami. Klimatizácia vplýva aj na pohybovú sústavu a svalstvo, ktoré sa môže podchladiť a môžu vznikať bolesti kĺbov, stav „seknutej chrbtice” a pod. Značným nebezpečenstvom sú aj patogénne baktérie a rôzne spóry, ktoré za zachytia hlavne na filtroch, ale prežívajú aj v celom systéme klimatizácie,“ zdôrazňuje MUDr. Slotová.

Jednou z najznámejších je legionela – potenciálne patogénna baktéria, ktorá môže vyvolávať infekcie hrudnej dutiny vo forme atypických zápalov priedušiek a pľúc, ale v rozvinutej forme môžu napádať aj ostatné orgány, napr. obličky, slezinu, pečeň, srdce a mozog. Najčastejšie ich vyvoláva druh Legionella pneumophila, ale známe sú aj ďalšie jej druhy. Vyskytujú sa v prírodnom prostredí, predovšetkým vo vodách a v pôde. Vstupnou bránou infekcie legionelami sú sliznice dýchacích ciest. Pri ľahšej forme ochorenia sú to podobné príznaky ako chrípka a chrípke podobné ochorenia, ktoré môžu pominúť pri aplikácii bežných liečebných postupov používaných pri akútnych ochoreniach horných a dolných dýchacích ciest. Ťažšia forma ochorenia sa prejavuje systémovými príznakmi, bolesťami hlavy, únavou, suchým kašľom, zimnicou, vysokými teplotami a ťažkým zápalom pľúc. Klimatizácia môže byť príčinou aj ďalších ochorení vyvolaných druhmi baktérií a vírusov, ktoré sa v prostredí s klimatizáciou nachádzajú. Na filtroch sa môžu rozmnožovať a potom sa vo väčších koncentráciách dostávajú späť do ovzdušia. Vznik ochorenia ale nezapríčiňuje len prítomnosť baktérie, alebo vírusy v ovzduší, ich koncentrácia a virulencia, ale aj infekčná dávka, doba expozície, celkový zdravotný stav, stav imunitného systému, prítomnosť chronického ochorenia, vyčerpanosť organizmu. Rizikovými skupinami sú deti, starí ľudia, jedinci s oslabenou imunitou, fajčiari, alkoholici, osoby v rekonvalescencii.

Odborníci odporúčajú, aby teplotný rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou nebol väčší ako 10 stupňov, aby ľudia dodržiavali pitný režim, pred odchodom z budov do horúčavy odporúčajú aklimatizáciu v teplejšom vestibule, mať v klimatizovanej budove prichystané aj teplejšie oblečenie (sveter a ponožky, pančuchy). V objektoch, ktoré nie sú úplne klimatizované, upozorňujú na vetranie miestností, kde je klíma používaná, a to aspoň  dvakrát denne. Inak totiž dýchate vlastne ten istý vzduch. Potrebné je udržiavať čistotu v klimatizačnom zariadení podľa odporúčaní výrobcu, prístroj na chladenie smerovať do priestoru a umiestnený by mal byť vo výške minimálne jeden a pol metra a samozrejme nezanedbávať pitný režim, keďže klimatizácia vysušuje sliznice.

Klimatizácia