Bude vás zaujímať

 

Medveď je v podstate dobrák

 

Opis negatívneho správania sa medveďov nie je vždy pravdivý. Postihnutý sa vykresľuje v pozícii hrdinu, ktorého ohrozovala strašná šelma. Vykreslený medveď je obyčajne väčší ako v skutočnosti, útočný, hrozne reve, prenasleduje a pod. Ak medveď útočí, je to preto, že mu niekto ublížil. Stane sa, že napadnuté ovce na salašoch neboli strážené, ba ani v ohrade, stal sa i prípad, keď ovce zjedli valasi a obvinili medveďa. Často sa stáva, že ľudia z bežného stretnutia s medveďom vytvoria dramatický príbeh. Medveď je v podstate dobrák. Nič od nás nechce – len pokoj. Je to veľké zviera a potrebuje priestor, rozsiahle staré lesy bez ciest, po ktorých sa hrnú davy turistov. Máme u nás predsa národné parky a rezervácie. Doprajme im aspoň tú trošku pokoja.