Pred životným rozhodnutím

Perspektíva pre budúce uplatnenie

 

Pred životným rozhodnutím
Pred životným rozhodnutím Ilustračné foto: A. Nociarová

 

Ako všetkých maturantov, aj tých našich čaká dôležité životné rozhodnutie, kde po skončení strednej školy. Študovať či pracovať? Tých, ktorí uvažujú o pokračovaní v štúdiu na vysokej škole, iste oslovilo stretnutie so zástupcami Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, pod vedením dekanky doc. Ivety Vaskovej, PhD. Cieľom návštevy, ktorá sa uskutočnila 16. marca, bolo oboznámenie našich žiakov so školou a priblíženie štúdia v jednotlivých odboroch, ktoré Fakulta materiálov a recyklácie TUKE ponúka v nasledujúcom školskom roku.

Maturanti mali možnosť spoznať podmienky a výhody, ktoré škola svojim študentom poskytuje a v rámci diskusie dostali odpovede na všetky položené otázky. Stretnutie spestrila účasť úspešných absolventov tejto školy, ktorí demonštrovali prínos štúdia pre svoje uplatnenie v praxi.

Je už len na maturantoch, či ich toto stretnutie oslovilo a či ocenia, že štúdium na FMMR TUKE je perspektívou pre uplatnenie sa v materskej firme.