V čísle 10 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

V trende rozbehnutých zákaziek z prvého štvrťroku úspešne pokračujeme

 

Ing. Július Kriváň

Pán riaditeľ, ako sa javí druhý štvrťrok z hľadiska objemu zákaziek?

–   Nachádzame sa v strede mája, takže môžeme zhodnotiť zákazky na druhý štvrťrok tohto roku. Dva mesiace druhého kvartálu boli naplnené podľa plánu a vyzerá to, že aj júnové plánované úlohy splníme.

Čo sa týka kontinuálne odlievaných oceľových blokov, pôvodný finančný plán bol stanovený na 29 000 ton, vzhľadom na to, že ich potrebujeme viac pre vlastnú výrobu, plán sme znížili na 22 700 ton. Zatiaľ máme potvrdených 19 400 ton. Priemerná cena tejto komodity bola počas celého kvartálu stabilná, približne 510 eur na tonu. Plán produkcie valcovne rúr v II. štvrťroku predstavuje 35 400 ton, k dnešnému dňu máme zabezpečené zákazky na 28 100 ton. Sme presvedčení, že plánované čísla naplníme. Pôvodný plán ťahárne rúr sme zvýšili na 12 484 ton, dnes máme 10 970 ton objednávok a predpokladáme, že plán taktiež naplníme. Zvýšili sme výrobu galvanizovaných rúr a tým sa zvýšil aj obchodný plán na druhý štvrťrok na 450 ton, čo už je naplnené. Aj v komodite delené rúry sme upravovali pôvodný plán z 560 na 580 ton, kde už v súčasnosti plánované čísla prekračujeme. Výrobný plán pre hydraulické rúry bol 6 ton, zatiaľ máme potvrdených 5 ton. Vo výrobe navarovacích oblúkov pokračujeme v pôvodne stanovenom pláne 595 ton, potvrdených máme 515 ton. Zvyšok do júna určite naplníme. Plánovali sme aj 14 ton redukcií, kde máme zatiaľ potvrdených 12 ton.

Z hľadiska cien valcovaných rúr zaznamenávame v každom kvartáli ich navyšovanie, dnes sme sa dostali cez hranicu 900 eur na tonu. V apríli bola priemerná cena 914 eur na tonu a v máji sme dosiali 939 eur na tonu. Cena produktov ťahárni rúr bola v apríli zhruba o 50 eur vyššia v porovnaní s marcom, a v máji vyššia o 65 eur na tonu. Na jún predpokladáme zvýšenie o 15 eur.

Keď to krátko zhodnotím, objem zákaziek plne pokrýva plánované úlohy z prevádzkarní a priemerné ceny, vzhľadom na situáciu na trhu, každý mesiac pravidelne rastú. V porovnaní s tou najnižšou hodnotou z januára 2017 je nárast skoro o 28 percent, čo samozrejme vylepšuje výsledky hospodárenia.

 

Aké sú vyhliadky na nadchádzajúce mesiace?

–   Dnes už vidíme aj do objemov pre tretí štvrťrok. Po diskusiách so všetkými obchodnými spoločnosťami predpokladáme, naplnenie nášho plánu aj v nasledujúcich mesiacoch. Cenová komisia, ktorá bude zasadať koncom mája, rozhodne o cenovej úrovni a ukáže sa, či vývoj, ktorý sme zaznamenali od začiatku roka bude pokračovať alebo sa zastaví na momentálnej úrovni, ktorá je pre nás priaznivá.

 

…objem zákaziek plne pokrýva plánované úlohy a priemerné ceny na trhu každý mesiac pravidelne rastú. V porovnaní s tou najnižšou hodnotou z januára 2017 je nárast skoro o 28 percent, čo samozrejme vylepšuje naše výsledky hospodárenia.

 

Splnil veľtrh rúr v Düsseldorfe vaše očakávania?

–   Tradične, ako každé dva roky, je organizovaný veľtrh TUBE v Düsseldorfe. Organizácia veľtrhu potvrdila to, čo stále hovoríme, že ide o špecializovanú výstavu, ktorej sa zúčastňujú nielen európski a zámorskí výrobcovia, ale aj koneční odberatelia, ktorí rúry spracovávajú do finálnych výrobkov. Účasť na veľtrhu z roka na rok rastie. My sme sa ho prvýkrát zúčastnili v roku 1992, kedy vystavovatelia obsadili len jeden a štvrť haly. Tento rok to bolo už sedem hál. Súbežne je organizovaná aj výstava WIRE (Medzinárodný veľtrh technológie výroby drôtov a káblov), čo je tiež silný veľtrh. Vždy dopredu si zabezpečujeme rokovania so zákazníkmi a môžem povedať, že to boli naši tradiční zákazníci od Austrálie cez Kóreu, až po Ameriku. V tomto ročníku sa však objavilo viac zákazníkov zo strednej a východnej Európy, ako sme boli zvyknutí.

Veľtrh hodnotíme ako úspešný, vzhľadom na účasť a aj všeobecné diskusie o situácii vo výrobe rúr nielen v Európe, ale aj vo svete.

 

V poslednom čase sa oceliarsky svet mierne „otriasa“ kvôli clám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Budú mať tieto obmedzenia dopad aj na nás?

–   Vývoj sa mení z týždňa na týždeň. Spočiatku bolo povedané, že clá budú zavedené a dokonca bola stanovená aj percentuálna hodnota. Neskôr, po rôznych ohlasoch obchodníkov, americký prezident pristúpil k zníženiu počtu krajín, ktorých sa to má týkať, hlavne o Mexiko a Kanadu. Následne boli rokovania s Európskou úniou, ktorej krajiny by mali z tohto dumpingového cla vypadnúť. Nie je to však celkom jasné, pretože na konečnú verziu dumpingového zákona ešte čakáme do konca mája. Každý výrobca očakáva ako to skončí, aký protidumpingový zákon bude podpísaný.

Čo sa týka konkrétne nás, Podbrezovej, nemáme z toho vážne obavy. Rokovali sme s našimi zákazníkmi priamo v USA, ale aj v Düsseldorfe a tí, ktorí potrebujú presné rúry, sú ochotní zaplatiť aj to percento cla, ktoré bude stanovené v zákone. Čo sa týka valcovaných rúr, nezabezpečujeme v súčasnosti také veľké objemy pre Ameriku, aby sme ich nevedeli nahradiť kdekoľvek v Európe.