Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

Po smrti významného kapelníka Ľudovíta Adamčíka v roku 1964 prevzal taktovku vynikajúci klarinetista Alojz Šikula. Dychovku viedol v rokoch 1964 až 1972 a rovnako ako jeho predchodca, aj on sa príkladne a intenzívne venoval výchove mladých. Po ôsmich rokoch ho vystriedal Alfred Šebesta (1972 – 1980), ktorý zápasil s problémami v dychovej hudbe, kde počet hráčov prudko poklesol. Dychovku potom nakrátko prebral Imrich Gažovič (1980 – 1983). Po jeho náhlom odchode prevzal taktovku Peter Zaoral, mladý, vtedy 37-ročný sólista posádkovej hudby Banská Bystrica.

Spojil svoje skúsenosti profesionálneho hudobníka so svojou záľubou tvoriť v hudbe. Pod jeho vedením sa postupne a cieľavedome orchester zdokonaľoval umelecky, interpretačne, ale aj v oblasti orchestrálnej disciplíny. Dychová hudba v Podbrezovej pocítila veľkú stratu, keď v roku 1997 cestou na vystúpenie hudby tragicky zahynuli pri autonehode kapelník Peter Zaoral a muzikanti Alojz Dűrer a Radoslav Radakovič.

Po týchto udalostiach nastali ťažké chvíle pre rozbehnutý život dychovej hudby v Podbrezovej. Od roku 1997 do roku 2002 viedol dychový orchester kapelník Pavol Šianský. Od septembra 2002 do septembra 2003 bol kapelníkom Pavol Machajdík. Do septembra 2011 bol dirigentom bývalý hlavný dirigent Posádkovej hudby Banská Bystrica Jozef Kráľ. Od októbra 2011 do septembra 2013 bol dirigentom orchestra opäť Pavel Šianský, následne Richard Bunda. V súčasnej dobe, od októbra 2016, je dirigentom orchestra Ján Jenča.

 

Kapelník Pavol Šianský, dychová hudba ŽP
Kapelník Pavol Šianský. Foto: archív dychovej hudby ŽP

 

Hudba vychovala počas svojej existencie stovky hudobníkov a počas svojej dlhej histórie sa v nej vystriedalo množstvo kapelníkov a generácie muzikantov. Každý z nich vložil do duševnej pokladnice hudobného telesa kus seba a každého hudba odmenila krásnymi spomienkami na celý život.

Otázka č. 9: V ktorých rokoch viedol dychovú hudbu v Podbrezovej kapelník Peter Zaoral?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.