Klub 500 o duálnom vzdelávaní

 

Logo Klub 500

Novela zákona o odbornom vzdelávaní je v zásade kozmetickou úpravou. Napriek niektorým pozitívnym zmenám v zákone naďalej ostávajú výrazné prekážky. Tvrdia to predstavitelia Klubu 500, podľa ktorého je záväzok zapojiť do roku 2020 až 12 000 žiakov odborných škôl do duálneho vzdelávania príliš ambiciózny a nereálny. Klub považuje za najproblematickejšie oblasti najmä „chaotické a roztrieštené riadenie a nedostatočnú motiváciu pre firmy na zapojenie do systému.“

„Práve rozdrobené a nesystémové riadenie systému duálneho vzdelávania je jedným z hlavných dôvodov jeho neúspechu na Slovensku. Paralelne budované administratívne štruktúry v siedmich organizáciách spôsobujú, že finančné prostriedky určené na riadenie systému duálneho vzdelávania sú vynakladané neefektívne a v konečnom dôsledku nie sú ani postačujúce,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podľa klubu zákon dostatočne nemotivuje firmy na vstup do systému duálneho vzdelávania. „Pre spoločnosti je duálne vzdelávanie drahé. Vynakladajú financie na hmotné zabezpečenie, vybavenie, vlastný personál, ktorý študentov vzdeláva a pri tom nemajú žiadnu istotu, že po skončení štúdia nastúpia k nemu do zamestnania,“ upozornil Gregor, podľa ktorého napriek čiastočnému pozitívnemu posunu v novele, firmy zapojené do systému budú naďalej viac strácať, ako získavať. „Motivácia na zapojenie sa do systému je pre firmy aj naďalej veľmi nízka,“ dodal.

Klub 500 vyzýva predkladateľov, aby si uvedomili osobnú zodpovednosť za výsledky, ktoré možno očakávať po implementácii novely. Pripomína, že Zákon o odbornom vzdelávaní bol na Slovensku prijatý pred desiatimi rokmi a v súčasnosti je v ňom zapojených iba približne 2 600 žiakov. Jediným východiskom je podľa klubu zabezpečenie štíhleho a transparentného administratívneho riadenia systému duálneho vzdelávania a zároveň zvýšenie motivácií pre zapojenie sa do systému, spojené s prijatím zásadnej reformy celého základného, stredného a vysokého školstva.

Vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania by mal byť efektívnejší. Počíta s tým novela zákona o odbornom vzdelávaní a prípravy z dielne ministerstva školstva, ktorú parlament 10. mája posunul do druhého čítania.

Dôvodom novely zákona je znižovanie administratívnej záťaže pri overovaní spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania a poskytovanie možnosti živnostníkom a malým a stredným podnikom zabezpečiť vyšší podiel praktického vyučovania mimo svojho pracoviska.

Novinkou má byť pozícia hlavného inštruktora, ktorý má vykonávať úlohy súvisiace s koordinovaním praktického vyučovania. Novela reaguje i na aplikačnú prax v oblasti uzatvárania zmlúv o duálnom vzdelávaní a uzatvárania učebných zmlúv.