Chorobnosť opäť klesla, ale stále je na toto obdobie veľa chorých

 

   Podľa očakávania epidemiológov sa v máji v Banskobystrickom kraji ustálil počet akútnych respiračných aj chrípkových ochorení, no na toto obdobie je chorobnosť stále dosť vysoká.

 

 

Štatistiku ochorení analyzovali odborníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici na základe hlásení päťdesiatštyri percent lekárov pre deti a dorast a štyridsaťštyri percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých. Na etiológii (skúmanie pôvodu a príčin chorôb) sa momentálne začínajú podieľať predovšetkým adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom.

Banskobystrický RÚVZ, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, zaznamenal v absolútnych číslach 2 794 prípadov ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť deväťstotrinásť na stotisíc obyvateľov. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v sedemdesiatich siedmich prípadoch, čo predstavuje chorobnosť dvadsaťpäť na stotisíc obyvateľov. Epidemiológovia nezaznamenali žiadny výskyt závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Najvyšší počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) je v absolútnych číslach v okrese Rimavská Sobota (437), Banská Bystrica (352), Lučenec (344) a Zvolen (307).

Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Poltár, Lučenec a Brezno. Počet komplikácii v sledovanom týždni  sa pohybuje na úrovni dvoch percent – zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín, ktorých bolo dvadsaťosem prípadov, dvanástimi zápalmi stredného ucha a v sedemnástich prípadoch zápalmi pľúc. Z hľadiska veku je najviac chorých na ARO medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvo, žiakmi základných škôl a najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov. Najlepšie sú tentoraz na tom seniori.