Výstava Mladý tvorca a veľtrh práce Job Expo 2018

 

V dňoch 26. až 27. apríla sa Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP, Súkromné Gymnázium ŽP a Železiarne Podbrezová a.s. zúčastnili na 26. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca a veľtrhu Job Expo 2018 v areáli výstaviska Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra.

Cieľom výstavy Mladý tvorca bolo podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Bol tu aj priestor pre nadviazanie alebo prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl výstava poskytla väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie.

 

Železiarne Podbrezová na Job Expo 2018
Náš stánok objektívom O. Čiefovej

 

Naša škola, ako jedna z mála na Slovensku, na základe požiadavky zamestnávateľa, ponúka výlučne odbory aktuálne a perspektívne potrebné pre trh práce. Prezentovali sme spoločnú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy, uplatnenie absolventov na trhu práce, nedostatkové odbory vzdelávania a prípravu žiakov v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Riaditelia stredných odborných škôl, zástupcovia firiem a hostia mali možnosť diskutovať o systéme duálneho vzdelávania v rámci odbornej konferencie a pracovných stretnutí. Výstavu spríjemňovali súťaže žiakov v záujmovej a umeleckej činnosti. Organizátori výstavy očakávajú, že sa im aj takouto formou podarí nasmerovať záujem žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú o budúcom povolaní, a ich rodičov na učebné a študijné odbory žiadané trhom práce.

Na najväčšom veľtrhu práce Job Expo mali Železiarne Podbrezová možnosť  prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Uchádzači o zamestnanie našli na tomto veľtrhu asi 220 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkali voľné pracovné miesta. Pripravené bolo aj množstvo sprievodných podujatí – prednášok a workshopov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečil bezplatnú dopravu na veľtrh pre uchádzačov o zamestnanie zo vzdialenejších lokalít Slovenska.

 

Prezentácia duálneho systému ŽP na Job Expo 2018
Návštevníkov zaujal náš duálny systém vzdelávania. Foto: P. Mlynarčík

 

Výstava spojená s veľtrhom práce bola určená nielen pre nezamestnaných, ale aj pre generáciu vstupujúcu na trh práce v budúcnosti alebo chystajúcu sa na prípravu na povolanie. Na jednom mieste sa stretli zamestnávatelia s ponukou pracovných miest doma i v zahraničí. K nim sa pridali poskytovatelia neštátnych služieb  zamestnanosti a európski partneri verejných služieb zamestnanosti s reálnymi pracovnými miestami, s pracovnými príležitosťami a poradenstvom pre oblasť slovenského a európskeho trhu práce, ale aj vzdelávacie agentúry, ktoré ponúkli širokú  paletu služieb od poradenstva cez testovanie jazykových zručnosti, počítačových zručností, až po hodnotenie osobnosti.