Žiaci SSOŠH diskutovali o extrémizme

 

V priestoroch klubovne SSOŠH ŽP sa 27. apríla konala odborná prednáška pre žiakov II. A a II. B triedy pod vedením JUDr. Novodomcovej. Prednáška bola zameraná na viacero foriem vyhroteného prejavovania sa jednotlivcov a skupín voči spoločnosti, taktiež nazývaného aj extrémizmus.

Po odprezentovaní týchto foriem a tragických príbehov na základe skutočných udalostí, ktoré sa stali v deväťdesiatych rokoch na Slovensku, ostali žiaci zaskočení, ale aj zhrození. Zistili, že nielen vizuálnou propagáciou je možné všimnúť si extrémistov, ale aj niektorými symbolmi a dokonca hudbou, ktorú počúvajú. V súčasnej dobe o intolerancii týchto ľudí k spoločnosti vieme z viacerých zdrojov, ktoré nám poskytujú informácie zo širokej škály.

 

Prednáška o extrémizme, súkromné školy ŽP

 

Po prednáške mali žiaci priestor na besedu, ktorá bola spojená so zakázanými a povolenými symbolmi a názvami na Slovensku. Pevne verím, že žiaci si odniesli veľa nových informácii o stále aktuálnej téme, ktorá na Slovensku nie je tak veľmi rozšírená ako v okolitých krajinách.