Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Vážení spolupracovníci,
v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pravidelnom seriáli postupne predstavujem jeho dôležité časti. Robím to z dôvodu, aby si každý zamestnanec mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú z Kolektívnej zmluvy a s ktorými sa zamestnanci môžu stretnúť v ktorejkoľvek spoločnosti, Predstavenstvo ŽP a.s. vytvára priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o službách, ktoré môžete využiť vo svojom bežnom živote a na ktoré máte ako zamestnanci ŽP a.s. právo.

● možnosť poskytovania nákladných automobilov a mechanizmov

V prípade, že sú v prevádzkarni doprava voľné kapacity a dané stroje, prípadne nákladné automobily sú k dispozícii, je možné si ich objednať na dispečingu cestnej dopravy na klapke 5757. Dispečer vám poskytne informácie o dostupnosti áut a mechanizmov a takisto podrobnosti o cene za patričný výkon.

● stravovacie služby (oslavy v zariadeniach ŽP a.s., pri ktorých poskytne zamestnávateľ nielen priestory, ale aj stravovacie služby)

Stravovacie služby, ktoré zabezpečuje naša dcérska spoločnosť ŽP Gastroservis, s.r.o., využívajú naši zamestnanci najmä v súčinnosti s prenájmom priestorov v Dome kultúry ŽP a.s. Väčšinou ide o oslavy životných jubileí, posedenia pred odchodom do dôchodku, rodinné oslavy, ale aj svadby. Bližšie informácie, prípadne objednávky pre poskytnutie stravovacích služieb, adresujte pracovníkom gastra na klapke 1530.

● prenájom priestorov pre rodinné oslavy a oslavy životných výročí zamestnancov ŽP a.s. v Dome kultúry ŽP a.s. podľa platného cenníka

Dom kultúry na poschodí poskytuje estrádnu sálu, ktorú si nielen naši zamestnanci objednávajú na svadby, stužkové, väčšie oslavy či plesy. Kapacita je 100 až 150 ľudí, záleží od typu akcie. Ďalším priestorom na poschodí Domu kultúry je klubovňa s kapacitou 54 stoličiek, ktorá sa využíva najčastejšie na schôdze alebo školenia. Na prízemí je reštaurácia, kde sa uskutučňujú oslavy, večierky, ale aj menšie svadby. Na prenájom je aj kino – divadelná sála s kapacitou 362 sedadiel. Využíva sa najmä na kultúrne podujatia – divadlá, koncerty, detské predstavenia, ako aj na schôdze, školenia či prezentácie. Viac informácií o možnostiach priestorov a cenách sa dozviete na klapke 2936.

● bezplatné psychologické poradenstvo zamestnancom ŽP a.s. a ich rodinným príslušníkom

Psychologické poradenstvo je vhodné, predovšetkým, pre ľahšie prípady, keď človek potrebuje poradiť s určitou situáciou a čaká konkrétne rady a odpovede na svoje otázky. Ak máte pocit, že potrebujete v niečom pomôcť alebo poradiť, dohodnite si stretnutie s podnikovou psychologičkou na klapke 2820.

● bezplatné poradenstvo v oblasti poskytovania sociálnych služieb zamestnancom ŽP a.s. a ich rodinným príslušníkom

● bezplatné poskytnutie Dychovej hudby ŽP, vrátane dopravy, v prípade úmrtia zamestnanca ŽP a.s. alebo bývalého zamestnanca – dôchodcu

● dočasné krátkodobé ubytovanie v turistickej ubytovni v budove telocvične na Štiavničke

V prípade posledných horeuvedených troch možností sa viac informácií dozviete na klapkách 2805, 2810 alebo 2817, kde vám pracovníčky odboru personalistiky a miezd poskytnutú bližšie informácie.