Prihovára sa vám predseda Predstavenstva ŽP Ing. Vladimír Soták

Za dosiahnuté výsledky vám všetkým ďakujem

 Ing. Vladimír SOTÁK

Vážení spolupracovníci,

iste budete so mnou súhlasiť, že tento rok ubehol akosi veľmi rýchlo. V čase, keď sme vo vedení pripravovali obchodný a finančný plán, dúfali sme, že  sa nám podarí dosiahnuť lepšie výsledky ako v roku 2016. Verili sme, že sa rozbehne trh, že budeme mať viac práce. Aj napriek tomu sme nemali odvahu zaviazať sa v Kolektívnej zmluve k nárastu miezd. Isteže je príjemný pocit mať prostredníctvom tohto dokumentu zabezpečený „akože“ rast miezd. My však musíme mať na zreteli, že výrobnú spoločnosť, akou Železiarne Podbrezová sú, v prípade nedostatku zákaziek a nízkych predajných cien môže ohroziť, že nebude mať na vyplatenie miezd dostatok finančných prostriedkov.

Štát to má jednoduchšie. Pri príprave rozpočtu na ďalší rok sa rozhodne pre zvýšenie odvodového zaťaženia spoločností a jednoducho od nich peniaze zoberie. Aj napriek enormným snahám zamestnávateľských organizácií dochádza  k ďalšiemu zvýšeniu odvodového zaťaženia. Štátni úradníci tomu hovoria „solidárne“. Nie som presvedčený, že je solidárne platiť  zhruba 50 percentné odvodové zaťaženie, štátu zaplatiť  okolo dvadsať miliónov eur a nemať dostatok financií na garantovanie mzdového rastu spoločnosti.

Som veľmi rád, že sme sa po dlhom období dostali do situácie, že sme mali počas celého roka dostatok zákaziek. Aj ceny výrobkov, predovšetkým v druhom polroku, boli vyššie v porovnaní s našimi predpokladmi pri zostavovaní obchodného a finančného plánu na rok 2017. V tomto roku došlo v našej spoločnosti k nárastu miezd v robotníckej kategórii  o 11,4 percenta  a v kategórii technicko – hospodárskych pracovníkov o 7,7 percenta (čísla aktuálne k 30. novembru 2017 – pozn. redakcie).

„Položme si otázku, prečo sme boli úspešní? Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Ľudia vo výrobe dokázali splniť výrobné plány, pretože obchodníci zabezpečili dostatok zákaziek v dobrom sortimente.  Každá zákazka, každý obchodný prípad vďaka tomu končil poukázaním finančných prostriedkov na náš účet.

Vážení spolupracovníci,

za môjho dvadsaťtriročného pôsobenia vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa  sme zamestnancom vždy vyplatili maximum toho, čo nám finančná situácia dovoľovala. Aby sme sa starali o svojich zamestnancov nikdy sme nepotrebovali vyššiu Kolektívnu zmluvu, ani nariadenia vlády.  S predstaviteľmi odborovej organizácie máme však férové vzťahy a otvorenú komunikáciu.

Teší nás, že sme stále konkurencieschopní na európskych aj svetových trhoch.  V tomto roku sme  prijali mnohé opatrenia na zníženie nákladov a zvýšenie efektivity produkcie. Dosiahli sme rekordné výsledky vo výrobe, o čo sa pričinil každý zamestnanec svojim dielom. Všetci si zaslúžia poďakovanie. Moje poďakovanie patrí aj všetkým dcérskym spoločnostiam, na Slovensku i v zahraničí. Železiarne Podbrezová patria vo svojom odbore k svetovej špičke a na to môže byť každý z nás právom hrdý.

Položme si otázku, prečo sme boli úspešní? Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Ľudia vo výrobe dokázali splniť výrobné plány, pretože obchodníci zabezpečili dostatok zákaziek v dobrom sortimente.  Každá zákazka, každý obchodný prípad vďaka tomu končil poukázaním finančných prostriedkov na náš účet. O dosiahnutie celkových výsledkov sa pričinili všetky úseky našej spoločnosti. Výsledok hospodárenia je výsledkom snahy nás všetkých. Úspešní sme boli aj vďaka tomu, že do spoločnosti prišli mladí absolventi našich súkromných škôl.  Veľmi dobré výsledky dosiahli pracovníci nášho výskumného ústavu. Pracovníci dcérskych spoločností splnili úlohy, ktoré im prináležia. Aj oni majú svoj podiel na našom výsledku hospodárenia.  A čo sa nám nepodarilo? Presvedčiť vládu, aby znížila odvodové zaťaženie z takmer 50 percent na priemer EÚ, predstavujúci zhruba 40 percent.

Presadiť sa na európskych a svetových trhoch nebude pre nás ani v budúcnosti jednoduché. Som však presvedčený, že aj v roku 2018 sa nám bude dariť. Urobíme všetko pre to, aby sme boli aj naďalej úspešní.

Prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín, naplnenie všetkých želaní a pevné zdravie.