V BUDÚCOM ŠKOLSKOM ROKU OTVÁRAJÚ ODBORY:

Vernosť sa oplatí

V podbrezovských železiarňach sa odjakživa zachovávala kontinuita hutníckych rodov. Ľudia boli hrdí na svoju profesiu a rodové tradície sa dedili z pokolenia na pokolenie. Príslušnosť k profesii hutníka bola vecou cti. Dnes sa,  žiaľ,  tá hrdosť pomaly vytráca, mladí často odchádzajú do rôznych kútov sveta a nedržia sa profesie, ktorej sa vyučili. Je nám to veľmi ľúto, pretože vernosť fabrike, patriacej medzi európsku špičku výrobcov bezšvíkových rúr, so svojimi 177 – ročnými tradíciami hutníckych rodov, sa určite oplatí.

 

Logo SSOSH ŽP

Hutník operátor: 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Mechanik strojov a zariadení: 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Mechanik opravár – stroje a zariadenia: 3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou

Obrábač kovov: 3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou

Mechanik mechatronik: 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Mechanik elektrotechnik:  4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Elektromechanik – silnoprúdová technika:  3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou

 

Logo SG ŽP

– profiláciu šport,

– profiláciu informatika,

– profiláciu anglický jazyk,

– profiláciu STEAM (prírodné vedy a technika).