Oslavovali 65. výročie založenia

Slávnostným krstom nového mena fakulty,  spojeným so stretnutím absolventov a Šachťákom, teda prijímaním nových členov do hutníckeho cechu, vyvrcholili 16. novembra 2017 oslavy 65. výročia založenia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Nové meno však Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR)  používa oficiálne už od začiatku júla tohto roku.

Ako tento krok vysvetlila dekanka Iveta Vasková: „…aj keď  hutníci sú veľmi pyšní na svoje tradície a naďalej budú ich hrdými šíriteľmi, veď fakulta sa hlási k historickému odkazu Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, založenej Máriou Teréziou. Názov Hutnícka nezodpovedal súčasnej realite, evokoval možnosť uplatnenia absolventov fakulty len v hutníckych podnikoch a neoslovoval primerane záujemcov z radov študentov stredných škôl na Slovensku, ani v zahraničí. A pri súčasnom počte vysokých škôl na Slovensku a stave demografickej krivky to bol nevyhnutný krok“.

Podľa Ivety Vaskovej to však nie je iba nové meno, ale najmä nová vízia a snaha vybudovať z fakulty modernú vzdelávaciu inštitúciu 21. storočia, ktorá bude schopná vychovávať ďalšie generácie odborníkov.

Za krstných otcov FMMR boli menovaní generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. Vladimír Soták, prezident firmy U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso, ale aj Milan Veselý zo spoločnosti Slovalco, a.s. a Peter Kamarás z firmy Pikaro s.r.o. Po krste sa už naplno rozbehol kultúrny program, v ktorom sa s ľudovými piesňami a tancami predstavili aj študenti a učitelia súkromných škôl Železiarní Podbrezová pod vedením Romana Snopka. Do Košíc prišli aj členovia speváckeho zboru Štiavničan z Banskej Štiavnice, aby podporili fakultu, ktorá nedávno získala oficiálne oprávnenie používať meno pokračovateľky Banskej akadémie v Banskej Štiavnici a rok založenia 1762.

Podľa viacerých zúčastnených bol tento večer dôstojným vyvrcholením osláv výročia vzniku fakulty, ktorých súčasťou ešte bola, v rovnaký deň dopoludnia,  aj konferencia pod názvom 65 rokov od Hutníckej fakulty k Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie“. Konala sa na pôde Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach a zišli sa na nej gratulanti z celého Slovenska, ale i zo zahraničia. Prišli zástupcovia partnerských fakúlt z univerzít z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Srbska i Chorvátska a takisto zástupcovia viacerých firiem, pre ktoré fakulta za 65 rokov svojho fungovania vychovala viac ako 5 800 absolventov a približne 560 doktorandov. Zo spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa osláv zúčastnil  generálny riaditeľ Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták, predseda dozornej rady Ing. Ján Banas, personálna riaditeľka Ing. Mária Niklová, výrobný riaditeľ Ing. Miloš Dekrét, technický riaditeľ Ing. Milan Srnka, PhD., vedúci oceliarne Ing. Marek Brižek, a zo spoločnosti ŽP Výskumno – vývojové centrum, s.r.o. riaditeľ prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.

Hutnicka fakulta