Prihovára sa vám Ing. Štefan Pintér, riaditeľ FK ŽP a ŠK ŽP

Rok 2017 bol pre nás mimoriadne turbulentný, náročný a zlomový

Štefan Pinter  Ku koncu mája zanikla akciová spoločnosť ŽP Šport a od júna vznikol Futbalový klub Železiarne Podbrezová (FK ŽP), zameraný na futbal a Športový klub Železiarne Podbrezová (ŠK ŽP), ktorý združuje všetky ostatné športy. Zriadiť dve nové spoločnosti, v tak krátkom čase,  bolo veľmi náročné. Museli sme dbať na maličkosti, aby mohli spoločnosti od vzniku fungovať, aby sa na nič nezabudlo, čo by mohlo ohroziť ich chod.

FK ŽP združuje 15 družstiev, z ktorých sú 2 mužské, 3 juniorské, 2 hrajú v kategórii starších žiakov, 2 v kategórii mladších žiakov a 4 prípravky – kategórie 8, 9,10 a 11 ročných futbalistov. Čo možno mnohí nevedia, že máme aj 2 ženské družstvá, a to v kategórii žiačky a juniorky.

Podobne rozmanité, čo sa kategórií týka, to je aj pri kolkároch, kde na rozdiel od futbalistov, súťažíme aj na medzinárodnej scéne.

V oddieloch biatlonistov, lyžiarov a cyklistov sme sa zamerali len na mládežnícke kategórie. Športovci sú v týchto kluboch konfrontovaní aj na medzinárodnej úrovni. Klub balónového lietania úspešne reprezentuje ŽP vo svete, no poslednú dobu v ňom nedochádza ku generačnej obmene, snáď sa situácia časom zmení.

Nebudem hodnotiť výsledky jednotlivých oddielov, k tomu v novom roku. Chcem však podotknúť, že sa hanbiť nemusíme ani  za jeden oddiel či klub. Skôr naopak, väčšina z nich nám robí radosť a výsledky výbornú reklamu Železiarňam Podbrezová. I keď nás trochu mrzí, že sme nepostúpili vo futbale do Európskej ligy. Mali sme k tomu naozaj blízko.

Ďakujem všetkým tým, čo svojou dennodennou obetavou prácou pripravujú podmienky pre športovcov, pre naše deti, ale i vnúčatá, ktoré už reprezentujú ŽP. Mať možnosť vychovávať športovo zdatnú mládež, ktorou sa môžeme pochváliť, ktorá nás reprezentuje a vytvára vzory pre ostatných je nesmierne bohatstvo. Zvlášť v dobe, keď nielen  deti „visia celé dni na počítači“ a bez pohnutia zadkom si prostredníctvom internetu kúpia už aj rožky a mlieko na desiatu.

Úprimná vďaka ŽP a všetkým sponzorom za túto možnosť. Vďaka ľuďom, čo okolo športu robia, pripravujú podmienky na každodenný tréning a pritom nepozerajú na to, či je sobota, nedeľa alebo sviatok. Veľká vďaka patrí trénerom, ktorí pripravujú, usmerňujú, vychovávajú, ale aj nútia športovcov pracovať tak, aby boli v konečnom dôsledku úspešní. Týmto všetkým ľuďom, športovcom, ale aj divákom, pre ktorých sa  šport robí, chcem pred najkrajšími sviatkami v roku popriať hlavne veľa zdravia, lásky, porozumenia, aby ich prežili v kruhu svojich najbližších. Aby si počas vianočných sviatkov oddýchli, načerpali nové sily lebo v novom roku sa všetko začína odznova. Čaká nás práca, ktorú chceme robiť lepšie, kvalitnejšie a s lepšími výsledkami.

Všetkým našim športovcom želám, aby ich počas celého budúceho roku sprevádzalo, okrem pevného zdravia aj šťastie, ktoré je pri športe obzvlášť dôležité, aby sa im darilo zúročiť ich snaženie.