Bolo to zaujímavé a podnetné

Dňa 22. novembra 2017 sme sa zúčastnili exkurzie v podniku Železiarne Podbrezová a.s. S povereným zamestnancom sme išli do areálu podniku, odetí do pracovných plášťov a s ochrannými prilbami na hlavách kvôli bezpečnosti. Sprievodca nás zaviedol najprv k šrotovému poľu, kde nám vysvetlil ako sa pripravuje železný šrot na tavenie. Následne sme vošli do veľkej haly. Bola tam 60 tonová elektrická pec a veľký žeriav prenášal obrovské panvy s troskou. Pri jej sypaní sa veko z pece otvorilo a pri pomalom sypaní sme mohli vidieť veľké žeravé plamene. Bolo to jedným slovom fascinujúce. Potom sme prešli na miesto, kde sa pília a  ochladzujú horúce výsledky tavby.

Po ukončení prehliadky, vo vonkajších priestoroch starého závodu,  sme sa presunuli do Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová. Ani sme netušili, čo všetko sa tam ukrýva. V keltskej expozícii, vo vitrínach sú uložené vzácne artefakty, napríklad staroveké sekery, čelenky, ozdoby na krk a mnoho ďalších zaujímavých vecí, ktoré sa našli v blízkom okolí po našich predkoch ako dôkaz, že človek v tomto regióne už oddávna ťažil a spracúval železo. Potom sme prešli do expozície histórie hutníctva, kde sme si vypočuli výklad o histórii podniku a následne  prezreli expozíciu na paneloch s obrazovým materiálom, ktorý zachytáva „život“ podbrezovských železiarní. Dokument o výrobe oceľových rúr, o tom ako zo starých áut vzniká nový potrebný materiál nás upútal, pretože je to zaujímavá forma recyklácie. Bola to poučná, ale hlavne zaujímavá exkurzia a iste pre mnohých z nás aj podnetná. Nahliadli sme do výroby jednej z najperspektívnejších fabrík na Horehroní a zároveň sa oboznámili s možnosťami štúdia v súkromných školách tejto firmy.

ZS Lubietova
Hutnícke múzeum navštevujú žiaci základných škôl najmä v čase, keď sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní. V tomto roku ich prešlo našou bránou okolo štyristo z pätnástich základných škôl regiónu. Žiaci Základnej školy T.G. Masaryka Ľubietová objektívom I. Kardhordovej