NADÁCIA ŽP v roku 2017

Nadacia ZPŽeleziarne Podbrezová už sedemnásť rokov prostredníctvom Nadácie ŽP podporujú rôzne sféry života. Svoju pomoc smerujú hlavne do zdravotníctva, vzdelávania, športu, kultúry a do sociálnej oblasti.

   V roku 2017 (k 30. novembru) dala Nadácia ŽP na dobrú vec 105 128 eur. Časť z tejto sumy bola venovaná na sociálnu výpomoc pre našich spolupracovníkov, ďalšia na športové činnosti spojené s rozvojom detí a mládeže prostredníctvom futbalu, podporu rôznych kultúrnych predstavení a Dychovej hudby Železiarní Podbrezová, na podporu vzdelávacích aktivít a odborných konferencií.

   O pomoc sa uchádzajú fyzické osoby zo sociálne slabších vrstiev, osoby talentované vo sfére kultúry a športu, nadaní študenti, aj zdravotne, telesne a mentálne postihnutí.

Nadacia MIska SotakaNadácia Miška Sotáka

   Podporuje pätnásť rokov predovšetkým mladých  – či už v školách, pri športových aktivitách, ale taktiež sa nevyhne ani sociálnej oblasti, keď potrebujú pomoc. Tento rok to bolo takmer 10 tisíc eur, ktoré rozdelila.