Pozornosť pre Zariadenie sociálnych služieb Strom

Bc. Marek Gaboň
Bc. Marek Gaboň pri odovzdávaní daru ŽP Informatika objektívom A. Nociarovej

V predvianočnej atmosfére umocnenej príjemnou vianočnou výzdobou a plnej žiarivých očí sme sa stretli aj pri návšteve Zariadenia sociálnych služieb Strom v Strelníkoch. Žije tu dvadsaťštyri ľudí v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc, ktorí vďačne prijímajú každú radostnú udalosť. Personál obdivuhodne láskavým prístupom spríjemňuje život ľuďom poznačeným vekom, ťažkými diagnózami, ale najmä pocitom osamelosti.  

Obdobie príprav na Vianoce je časom vhodným na dary a pomoc iným. Ťažko je pomôcť ľuďom v takomto zariadení. Tam už najviac zaberá len milé slovo a najúčinnejším liekom je pocit, že ich zázemím je milujúca rodina. Práca sestier a opatrovateliek je tu veľmi náročná a je pochopiteľné, že by ju ani nedokázali robiť, ak by ju nebrali ako svoje poslanie. V ŽP Informatika s.r.o. sa rozhodli uľahčiť ich ťažkú každodennú prácu venovaním výpočtovej techniky. Dňa 7. decembra im dar odovzdal a spojazdnil Bc. Marek Gaboň a my sme boli pri tom.  V tomto kolektíve sme sa stretli aj s našimi bývalými zamestnancami Ondrejom Majerom a Jaroslavom Ivaničom. Zaspomínali sme si s nimi na ich produktívny vek v železiarňach. Pán Majer povedal, že sa vždy teší, keď príde Podbrezovan a on ho celý prečíta.

Odchádzali sme s dobrým pocitom a ponaučením. Títo ľudia dokážu byť vďační za každú maličkosť a to by sa malo stať príkladom pre nás všetkých.

Zariadenie sociálnych služieb Strom