Výherca súťažnej krížovky

Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 5, v ktorej sa ukrývala marcová pranostika: „Na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Vandu Kupcovú z prevádzkarne centrálna údržba. Vecnú cenu, ktorou je kniha o hrade Ľupča, si výherkyňa môže prevziať v redakcii v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.