Darujte dve percentá našim nadáciám a pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Využite aj tento rok možnosť poukázať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obe sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovaniu rôznych podujatí v oblasti sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, deťom a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam pri zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane životného prostredia.

Na konci prvej marcovej dekády dostal každý zamestnanec Železiarní Podbrezová a.s. výplatný lístok za mesiac február. Okrem neho obdržal i ďalšie tlačivá – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2023, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a taktiež aj Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Ročné zúčtovanie patrí medzi každoročné povinnosti zamestnávateľa po skončení zdaňovacieho obdobia. Ide o pomyselné daňové priznanie zamestnanca v prípade, že nemá iný príjem a nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť a o zúčtovanie požiada svojho zamestnávateľa.

Tlačivo s názvom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti spolu s tlačivom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby slúžia ako podklad k poukázaniu dvoch percent z vašich štátu odvedených daní. Môžete sa tak sami rozhodnúť, kam nasmerujete aspoň malú časť, ktorú štát inak využije na svoje výdavky. Každý zamestnanec sám určí a vyberie si, komu dve percentá z daní poukáže.

Jednou z mnohých možností sú aj dve nadácie pod hlavičkou našej spoločnosti – Nadácia Železiarne Podbrezová a Nadácia Miška Sotáka. Tie sa každý rok uchádzajú o spomínané dve percentá. Na to, aby ich mohli dostať, je potrebné vypísať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti odovzdať na príslušnom daňovom úrade najneskôr do 30. apríla.

Každý rok však ŽP a.s. vychádza v ústrety svojim zamestnancom, aby kvôli dvom percentám nemuseli chodiť na daňový úrad, a tak môžu tlačivá odovzdať svojej príslušnej mzdovej účtovníčke alebo v odbore riadenia daní a účtovníctva v starom závode. V tomto prípade je potrebné dokumenty odovzdať najneskôr do 26. apríla.

Aj touto cestou žiadame všetkých našich zamestnancov a kolegov, aby dve percentá nenechali prepadnúť štátu, ale venovali ich na dobrú vec. Pomôžete tým, ktorí to naozaj potrebujú. O konkrétnych prípadoch, kedy naše nadácie pomohli, sme písali aj v predošlých vydaniach novín Podbrezovan.

Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia IČO: 37818481

Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka
Sídlo: Kukučínova 464/24, 977 01 Brezno
Právna forma: nadácia IČO: 37828738