Odštartovala druhá etapa rekonštrukcie cesty 1/66

Avizovaná druhá etapa rekonštrukcie cesty 1/66 v Podbrezovej sa začala. Práce by mali byť ukončené v novembri tohto roka, pričom celková dĺžka obnovy predstavuje 680 metrov. Prvým krokom bude rekonštrukcia vjazdu na autobusovú zastávku, vybudovanie kanalizácie, vyznačenie odbočovacieho pruhu a obnova existujúcej križovatky.

Obnova cesty bude prebiehať za verejnej premávky, ktorá bude usmerňovaná podľa schváleného dopravného značenia. Samotná rekonštrukcia bude mať niekoľko etáp. V prvej, ako už bolo spomenuté, pôjde o zriadenie nového vjazdu autobusov na autobusovú stanicu. Druhou bude obnova úseku od vjazdu autobusov po most cez Hron.

Tretia a štvrtá etapa sa bude týkať samotnej rekonštrukcie križovatky v Podbrezovej, ktorá bude, okrem úpravy odbočovacích pruhov a značenia po ukončení prác, vybavená inteligentnou svetelnou signalizáciou s dynamickým riadením dopravy. V ďalších etapách sa postupne budú opravovať úseky po oboch stranách cesty až po kyslikáreň, vrátane novej dažďovej kanalizácie. Na konci prác (august alebo september) bude položený asfalt. Súčasťou rekonštrukcie bude aj oprava oporného múru, ktorý sa nachádza v areáli Železiarní Podbrezová (vedľa koľajiska).

Doprava bude počas celej rekonštrukcie zabezpečovaná v dvoch jazdných pruhoch. Až v záverečnej etape, kedy dôjde k obnove vrstiev cesty a k asfaltovaniu, bude zúžená do jedného jazdného pruhu. V tomto období bude počas dňa riadená regulovčíkmi, v noci a cez víkendy svetelným dopravným značením. Súčasťou projektu je i vybudovanie dočasného chodníka pre peších na pravej strane (v smere na Banskú Bystricu).
Na rekonštrukciu sa pripravuje aj akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. V uplynulých dňoch bol realizovaný náter vodorovného dopravného značenia v areáli starého závodu. V prípade potreby je naša spoločnosť pripravená otvoriť dočasné strážne stanovištia, aby mohli zamestnanci bez zdržania prísť do zamestnania. Priebeh prác budeme monitorovať a podľa potreby čitateľov informovať.

Na záver chceme apelovať na všetkých vodičov, ktorí budú prechádzať týmto úsekom, aby dodržiavali dostatočný odstup, neprekračovali povolenú rýchlosť a venovali maximálnu pozornosť a sledovali zmeny v dopravnom značení, ktoré sa bude meniť v závislosti na fázach rekonštrukcie. V prípade, že sa vytvoria kolóny, nezabúdajte na vynechanie voľného miesta pri odbočkách, aby mohli ostatné vozidlá plynulo odbočiť, napríklad na planier ku kyslikárni, do areálu cestnej dopravy, smerom na Hornú Lehotu a pod. Všetko sa dá pri trpezlivosti zvládnuť, ale v prípade, ak by sa v tomto úseku stala vážna dopravná nehoda, môže to paralyzovať premávku ešte viac.