Ponuka letných táborov pre deti v roku 2024

Letné detské tábory pre deti zamestnancov akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sú už dlhoročnou tradíciou. Aj v tomto roku čaká vaše ratolesti tradičná ponuka, pričom na výber sú dva pobytové a jeden denný tábor.

REPIŠTE – Chata u daniela
• 15-dňový pobytový tábor pre deti od 6 do 16 rokov.
1. turnus – od 29. júna do 13. júla
Táborový program: Strážcovia magických svetov a Deti z iného sveta.
2. turnus – od 14. do 28. augusta
Táborový program: Záhada upíra a Nekonečný príbeh.
http://www.agenturaok.sk – prihlasovanie formou prihlášky v odbore personalistiky a miezd

SPEAKLAND – Bystrá, Penzión Tále
• 7-dňový pobytový tábor pre 8 až 15 ročné deti, kde je oficiálnym táborovým jazykom angličtina. Do tábora je individuálny príchod aj odchod.
1. turnus: 30. jún – 8. júl
2. turnus: 7. – 13. júl
3. turnus: 14. – 20. júl
http://www.speak.sk – prihlasovanie formou prihlášky v odbore personalistiky a miezd

Detský golfový tábor – Tále a.s.
• 5-dňový denný tábor (od pondelka do piatku, v čase od 7. do 16. hodiny) pre 6 až 15 ročné. Do tábora je individuálny príchod aj odchod.
1. turnus: 8. – 12. júla
2. turnus: 15. – 19. júla
3. turnus: 29. júla – 2. augusta (aj pobytový tábor)
4. turnus: 12. – 16. augusta
5. turnus: 19. – 23. augusta
http://www.tale.sk – prihlasovanie bude možné online na webovej stránke www.tale.sk

Termín uzávierky nahlásenia detí do všetkých troch táborov je 30. apríl 2024. Prihlásenie detí do táborov bude realizované formou vyplnenia prihlášok, ktoré nájdete na sekretariátoch prevádzkarní. Vyplnenú prihlášku následne osobne odovzdáte v budove personálneho úseku, na 2. poschodí, odbor personalistiky a miezd.

Kritériá pre zaradenie dieťaťa do letného tábora: V zmysle platnej Kolektívnej zmluvy na rok 2024 zamestnávateľ zabezpečí detské tábory pre deti zamestnancov. V prípade väčšieho záujmu budú uprednostnené deti, ktoré sa v minulých rokoch nezúčastnili detského tábora organizovaného ŽP a.s. Poukaz pre dieťa do letného detského tábora prizná zamestnávateľ nezaopatrenému dieťaťu zamestnanca (v súlade s § 3 zákona č.600/2003 Z.z. v platnom znení).

Rodičovský poplatok za jedno dieťa je 10 eur/pobytový deň v tábore Repište – t.j. 140 eur, 10 eur/ pobytový deň v tábore Speakland – t.j. 60 eur, 10 eur/deň v Detskom golfovom tábore – t.j 50 eur/turnus. Rozdiel medzi hodnotou poukazu (ktorú tvorí cena rekreácie, prípadne doprava) a poplatkom rodiča (zamestnanca ŽP a.s.), podlieha daňovému a odvodovému zaťaženiu. Poplatok za tábory Repište a Speakland bude zamestnancovi zrazený zo mzdy v zmysle KZ 2024 odst. 3.4.1. a za Detský golfový tábor u poskytovateľa tábora.