V stredisku výroby lúp a rúr zvíťazila zmena „A“

 

Už deviaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže vo valcovni bezšvíkových rúr nás informoval František Medveď, vedúci „teplej časti“:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

– Minulý rok pracovala celá valcovňa rúr v štvorzmennom pracovnom režime, čo je pre objektívnosť súťaže veľmi dôležité. Zamestnanci po celý rok pracovali vo svojich zmenách a poznali kritéria súťaže. Počas celého roku priebežne sledovali dosiahnuté výsledky.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Kritéria súťaže sa už nemenili viac rokov. Zamestnanci poznajú jednotlivé kritéria a aj vďaka tomu sa môžu viac sústrediť na prekonávanie stanovených limitov. Súťaž bola za posledný rok veľmi vyrovnaná a boli mesiace, keď rovnaké výsledky dosiahlo aj viac zmien. Ale doba sa mení a nie je vylúčené, že v budúcnosti sa zmenia aj kritéria súťaže.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Priebeh súťaže minulý rok najviac ovplyvnil nedostatok nových kvalifikovaných zamestnancov. V zmenách, v ktorých došlo k odchodu zamestnancov z rôznych dôvodov, bol problém zaučiť nových. Trať vo valcovni je ako linka. Ak zastane alebo spomaľuje určitá časť, brzdí to všetkých. Preto chcem poďakovať hlavne našim dlhoročným zamestnancom, že často aj navyše pomohli svojim novým kolegom a odovzdali im svoje skúsenosti.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2019?

– Víťazným kolektívom v súťaži medzi zmenami sa vo valcovni bezšvíkových rúr v stredisku výroba lúp a rúr stala zmena „A“ pod vedením majstra dispečera Pavla Kupca a predákov Jána Gajdoša, Jána Grekča a Jaroslava Kureka. Ale netreba zabúdať ani na ostatné zmeny, bez ktorých by sme nedosiahli výsledky za rok 2019.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné kolektívy?

– Tak, ako som už povedal pred tým, boli to hlavne skúsenosti dlhoročných zamestnancov a hlavne ako sa podarilo do kolektívu zapracovať novoprijatých zamestnancov.