Sortiment balíčkov sa rozšíril

 

Logo ŽP GASTROSERVISNa základe rozhodnutia vedenia ŽP a.s., v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa ochrany pred koronavírusom, od 17. marca 2020 v ŽP Gastroservis podávajú len balenú stravu. Ako to vyzerá v praxi? Opýtali sme sa riaditeľa dcérskej spoločnosti zabezpečujúcej stravovanie zamestnancov ŽP a.s. a dcérskych spoločností Jozefa Krellu.

Ako sa vám darilo zabezpečovať toto nevyhnutné opatrenie v priebehu uplynulých týždňov? Bol o balíčky záujem?

– Jedným z prvých rozhodnutí súvisiacich so zabránením šírenia koronavírusu, bolo zo strany vedenia ŽP a.s., opatrenie, že budeme podávať dva druhy bagiet formou balenej stravy, aby sa zabránilo zhromažďovaniu stravníkov.

Tento režim bol zavedený od utorka, 17. marca 2020. Stravníci prichádzali po jednom k stolíku, kde si preberali balíček. Denne sme vydali v troch zmenách tisíc až tisícdvesto balíčkov.

Takto to vyzerá pri výdaji stravy v starom závode. Foto: ŽP GastroservisSortiment je však širší…

– Zamestnanci si môžu vybrať buď bagetu (druhy obmieňame) alebo potravinový balíček s obsahom trvanlivých potravín, ako to bolo v ponuke pri výdaji teplých jedál. Stáva sa, že zamestnanci požadujú individuálne dopĺňať balíčky potravinami podľa svojich predstáv, každý si však musí uvedomiť, že toto je mimoriadna situácia a vážna aj z pohľadu nášho zásobovania surovinami a ostatným tovarom. Aj napriek tomu sa snažíme hľadať spôsoby, ako by sme mohli sortiment spestriť s vedomím, že musíme dodržať prísne opatrenia. A tak vedenie ŽP schválilo, že od 30. marca 2020 ponuku rozširujeme. Od uvedeného dátumu si stravníci môžu objednávať stravu podľa týždenného jedálneho lístka. V ponuke je jedno jedlo, ktoré si zamestnanci objednávajú prostredníctvom intranetu a internetu. Jedlo si môžu objednať deň vopred, do desiatej hodiny. Ponuka „na voľno“ formou balíčkov s bagetou alebo potravinových balíčkov stále platí. Pokúšame sa robiť maximum preto, aby sme uspokojili stravníkov, samozrejme, v súlade s dodržiavaním všetkých platných obmedzení.

Dodržiavajú stravníci určené pravidlá? Nevyskytujú sa problémy?

– Myslím, že naši stravníci si zo dňa na deň viac uvedomujú nevyhnutnosť podriadiť sa pravidlám. Akceptujú ich, nosia rúška a sú disciplinovaní. Nemáme s nimi problémy.

Ako sa podpísala súčasná situácia na chode vašej spoločnosti?

– Prechodom na takzvaný núdzový režim sme museli urobiť aj my určité opatrenia, vzhľadom na obmedzený chod si časť zamestnancov čerpá dovolenku, čo sa týka dezinfekčných opatrení, náš charakter práce si vyžaduje prísne dodržiavanie hygieny bežne, teraz sme ich však ešte sprísnili. Nachádzame sa v zložitej dobe, každý si uvedomuje vážnosť situácie a aj keď si v tomto momente v duchu prajeme, aby sme mohli zabezpečovať stravovanie aspoň takýmto spôsobom, verím, že disciplinovanosťou a zodpovedným prístupom každého z nás dokážeme preklenúť toto obdobie a čoskoro sa vrátime opäť do normálneho pracovného režimu.