Ako používať rúško

 

Pochopiteľne, nie sme na to zvyknutí, je to pre nás nová situácia. Problém s ich nedostatkom si mnohí vyriešili domácky vyrobenými, ale aby sme dodržali zásady, ktoré si vyžaduje používanie rúška, aby sa neminulo účinku, musíme vedieť, že:

1.) Používajte vždy čisté rúška. Jednorazové nepoužívajte viackrát, po použití ich vždy vyhoďte.

2.) Noste rúška počas celého pobytu medzi ľuďmi, neskladajte si ich a nezakladajte nanovo.

3.) Rúška chránia len v spojení s častým a dôkladným umývaním rúk.

4.) Pred založením rúška si umyte ruky mydlom a teplou vodou alebo použite dezinfekčný gél.

5.) Ak má rúško všitý kovový pásik, otočte ho tak, aby bol na hornej strane.

6.) Založte si elastické šnúrky za uši, alebo ak má rúško obyčajné viazanie, zaviažte si šnúrky na zátylku.

7.) Dbajte, aby rúško doliehalo na tvár, kovový pásik ohnite, aby presne dosadol na tvár. Dbajte, aby ste mali zakrytú aj bradu.

8.) Počas nosenia rúška by ste sa ho nemali dotýkať. Ak sa ho dotknete, hneď si umyte ruky.

9.) Ak počas používania rúško zvlhne, vymeňte ho.

10.) Pri skladaní dbajte na to, aby ste sa nedotkli prednej časti rúška. Rozviažte alebo zložte šnúrky a rúško vyhoďte do uzatvárateľného odpadového koša.

11.) Umyte si ruky mydlom a teplou vodou alebo použite dezinfekčný gél.