Neprehliadnite!

 

Aby sme zamedzili šíreniu koronavírusu COVID-19, sme nútení prijímať opatrenia, ktoré je nevyhnutné dodržiavať. Žiadame všetkých zamestnancov, aby komunikovali so zamestnancami odboru personalistiky a miezd predovšetkým telefonicky, respektíve e-mailom.

Osobne budú vybavované len nasledovné prípady:

• nástupy, prestupy a výstupy zamestnancov, v čase dohodnutom na základe telefonického dohovoru,

• zamestnanci, ktorí absolvujú preventívnu lekársku prehliadku o zdravotnej spôsobilosti na prácu,

• nahlasovanie zmien osobných údajov, napríklad: trvalý pobyt, občiansky preukaz, prípadne ďalšie zmeny osobných údajov, len v prípade, ak zamestnanec nemá k dispozícii možnosť odoslania e-mailom.

V uvedených prípadoch je vstup do priestorov odboru personalistiky a miezd možný len s ochranným rúškom, prípadne inou vhodnou ochranou tváre.

Ostatné požiadavky, ako napríklad žiadosti o pridelenie bytu, vystavenie potvrdenia o zamestnaní, potvrdenia o príjme, budú vybavované telefonicky, poštou alebo e-mailom, podľa požiadaviek zamestnancov.

Doklady, ktoré potrebujete doručiť do mzdovej učtárne, vhoďte do schránok umiestnených v starom závode pri vstupe do budovy personálneho úseku a v novom závode pri vstupe do učtárne, v budove valcovne rúr.

Ďakujeme za pochopenie.

Odbor personalistiky a miezd