S Ing. Ivanom Liščinským, vedúcim prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr

Prioritou bude aj stredná oprava

 

Uplynulo už osem mesiacov roka. Aké boli pre vašu prevádzkareň?

Ing. Ivan Liščinský-Za osem mesiacov tohto roka  sme objemový plán vo valcovni rúr prekročili               o 6 409 ton, čo predstavuje plnenie obchodného plánu na úrovni 104,6 percenta. Objem výroby valcovaných rúr na predaj prekračujeme za osem mesiacov roka 2017 o 2 502 ton, dosahujeme plnenie obchodného plánu na úrovni 102,74 percenta.

Pozitívne môžeme hodnotiť aj vývoj predváhy za uvedené obdobie. Plánovanú ročnú predváhu podkračujeme o 3,66 kilogramu na tonu, pričom v auguste sme dosiahli  predváhu  1255,62 kilogramov na tonu výroby.

Čo je pre vás prioritou v týchto dňoch?

-Prioritou je plnenie výrobných úloh a obchodného plánu. V tomto čase  pripravujeme aj návrhy do investičného plánu na rok 2018. Tohto roku sme v spolupráci s VVC s.r.o., otestovali chladenie valcov redukovne s dvomi typmi trysiek, kde je v súčasnosti obdobie merania teploty valcov. Na základe nameraných výsledkov budeme optimalizovať parametre chladenia na každom valcovacom stojane. Cieľom tejto úlohy je znížiť teplotu pece redukovne pri zachovanej životnosti valcov a zlepšenej homogenity štruktúry valcovaného materiálu.

Čo vás čaká ešte do konca roka?

-V posledných štyroch mesiacoch roku 2017, okrem plnenia výrobných úloh, bude prioritou úspešné zvládnutie decembrovej strednej opravy, v rámci ktorej budú zrealizované investičné akcie – výmena pastorkov PS a prevodovky PS, automatická zarážka rúr deliacej píly Ohler č. 4, výmena stojana elongátora vrátane rozvodov , oprava nožnice Lindemann – výmena predlohovej hriadele s uložením, výmena zotrvačníkovej hriadele a CNC sústruh na opracovanie tŕňových tyčí. Pripravujeme investičnú akciu Automatické nastavovanie staviteľných košov pretlačovacej stolice, ktorá bude inštalovaná v decembrovej strednej oprave a prinesie zvýšenie bezpečnosti zamestnancov, zlepšenie podmienok tvárnenia či zníženie trvania prestojov a hlavne odbúranie ľudského faktora pri nastavovaní staviteľných stojanov PS.

Ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku vo valcovni rúr, prevádzkovej údržbe valcovne rúr, ostatným obslužným prevádzkarňam a odborom, ale aj obchodnému úseku, za vytvorenie podmienok na atakovanie historicky najvyššej výroby.

Veľmi dôležitou úlohou v decembri tohto roku bude generálna oprava karuselovej pece, konkrétne výmena stien a stropu 1. zóny. Výsledky dosiahnuté za osem mesiacov roku 2017 hodnotíme ako veľmi dobré a za ich dosiahnutie ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku vo valcovni rúr, prevádzkovej údržbe valcovne rúr, ostatným obslužným prevádzkarňam a odborom, ale aj obchodnému úseku za vytvorenie podmienok na atakovanie historicky najvyššej výroby.

karuselova pec
Ilustračné foto Michal Žec