S Ing. Petrom KRAJANOM, vedúcim prevádzkarne doprava

Chýbajú nám posunovači, vedúci posunu a rušňovodič

 

Uplynulo už osem mesiacov roka. Aké boli pre vašu prevádzkareň?

Ing.Peter Krajan–  Môžem konštatovať, že úlohy spojené s prepravou materiálu a prepravou osôb, kladené na prevádzkareň doprava od začiatku roka, sa nám podarilo splniť. Nebolo to vždy ľahké a jednoduché, hlavne v prípadoch prepráv špecifických, časovo naliehavých, nadmerne ťažkých alebo požiadaviek na nadrozmernú prepravu. Došlo aj k malým organizačným zmenám. V máji bolo rozhodnuté, že naša prevádzkareň bude zabezpečovať autobusovú a mikrobusovú dopravu pre dcérske spoločnosti FK Železiarne Podbrezová a.s., ŠK Železiarne Podbrezová a.s. a Tále a.s. Z uvedeného dôvodu boli do dopravy presunuté dva 45 miestne autobusy a tri 17 miestne mikrobusy a navýšený personálny stav vodičov s vodičským oprávnením skupiny  „D“.

V tomto období sme bohužiaľ zaznamenali aj jednu vážnu prevádzkovú nehodu na železničnej vlečke 31. marca 2017, kedy došlo pri tlačení vozňov s kontinuálne odlievanými blokmi na nový závod, k vykoľajeniu vnútropodnikového vozňa v súprave, v priestore mosta ponad Bystrianku pri III. výhybkárskom stanovišti. Odstraňovanie následkov bolo náročné, vzhľadom k tomu, že šlo o vykoľajenie na železničnom moste. Bolo potrebné nájsť správny spôsob a použiť dostupnú techniku na vyslobodenie vozidiel a provizórne spojazdnenie poškodeného úseku koľaje, pri zachovaní bezpečnosti zamestnancov. Táto udalosť znovu ukázala zomknutosť kolektívu zamestnancov údržby dopravy a chcem vyzdvihnúť úsilie, s ktorým  sme dokázali koľaj provizórne spojazdniť za šesť hodín. Keďže to bola opakovaná udalosť s týmto krátkym konštrukčným typom vozňov radu Pa, bolo ako preventívne opatrenie rozhodnuté o ich vyradení z prevádzky a následne  kúpených šesť jazdených klanicových vozňov Smmps, ktoré postupne upravujeme na prepravu odlievaných blokov. Keď už spomínam obnovu vozového parku, som rád, že sa nám podarilo získať a kúpiť železničný cisternový vozeň s pogumovanou výstelkou cisterny po revízii, tlakovej skúške, a tak obnoviť pôvodný opotrebovaný vozeň na prepravu a uskladnenie HCL pre potreby prevádzkarne ťaháreň rúr. K čiastočnej obnove vozového parku došlo aj v stredisku cestná doprava a mechanizmy. V týchto dňoch si mohli zamestnanci všimnúť pri práci v podniku nové trojnápravové vozidlo, na podvozku IVECO TRAKKER, s nadstavbou ramenového nakladača kontajnerov, s nosnosťou 12 ton a jazdené dvojnápravové vozidlo,  na podvozku IVECO EUROCARGO, so zametacou nadstavbou TRILETY.  Aj vďaka tejto obnove a spoľahlivejším vozidlám sa nám lepšie darí plniť požiadavky na údržbu a čistotu komunikácií a vývoz kontajnerov s odpadom. Čo sa týka ramenových nakladačov, pre ilustráciu uvádzam, že ročne prepravia zhruba 40 000 ton odpadu a rôznych materiálov v kontajneroch. Sú to vozidlá, ktoré majú najvyšší denný kilometrický beh spomedzi nákladných vozidiel a ich prevádzková oblasť je ŽP a.s. a okolie, vrátane odľahlých miest (hrad Ľupča, HC Predajná, HC Piesok, hať Lopej, HC Dubová, Tále a.s., skládka Šiklov, skládka odpadov SEKOLOG s.r.o. Brezno). Celkovo obsluhujeme 119  bikramových kontajnerov.

Rovnako dôležitá je každá oblasť našej činnosti. Za splnenie uvedených úloh patrí opakovane dopravným zamestnancom, a aj zamestnancom údržbárskych stredísk, moje poďakovanie.

 

Dvojnápravové rameno so zametacou nastavbou Trilety
Dvojnápravové rameno so zametacou nastavbou Trilety

  

Čo je pre vás prioritou v týchto dňoch?

– Dokončujeme opravy výtlkov na vnútropodnikových komunikáciách. Obnovujeme bezpečnostné nátery, zvislé aj vodorovné značenie komunikácií. V septembri máme v pláne opravu vjazdu z cesty I/66 do areálu bývalej píly Štiavnička. Počas realizácie vzniknú na tomto mieste určité dopravné obmedzenia. Chcem preto vodičov poprosiť o rešpektovanie dopravného značenia. Okrem toho prebieha samozrejme aj bežná údržba a opravy železničnej vlečky a dopravných prostriedkov. Absolútnou prioritou v týchto dňoch je snaha o doplnenie stavu zamestnancov v profesiách posunovač, vedúci posunu, rušňovodič. Sú to profesie náročné na zdravotnú, psychickú a odbornú spôsobilosť, s dlhou dobou zácviku a na trhu práce je už nedostatok uchádzačov so zdravotnou spôsobilosťou a prejavujúcich záujem o prácu na železnici. Školstvo – bývalé SOU železničné, kde učili odbor železničiar a vychovávali tak systematicky ďalšie generácie dopravákov,  je nefunkčné. Pre niektorých sú na Slovensku síce vlaky zadarmo, ale ich technický stav a úroveň služieb je z minulého storočia. Niet sa preto  čomu čudovať, že mladí ľudia nemajú o takúto prácu záujem a nevidia v železničiarskych profesiách perspektívu. Podobne sa začína táto situácia prejavovať aj u vodičov cestnej dopravy. Nezostáva nám nič iné, ako vyvinúť maximálne úsilie a vytvoriť pracovné podmienky na získanie a udržanie vhodných a spoľahlivých zamestnancov. Aj touto cestou chcem zdôrazniť riadiacim zamestnancom význam zaškoľovania novoprijatých zamestnancov, aby bol zácvik vykonávaný skúsenými a odborne zdatnými zamestnancami dostatočne dlho a kvalitne. Iba takto môžeme odovzdať dlhoročné dobré skúsenosti pri ovládaní dopravnej techniky ďalším generáciám. Netreba zabúdať a učiť sa aj na vlastných chybách a pri zácviku a opakovacích školeniach vhodnou formou pripomenúť príčiny nehodových udalostí, aby im vedeli zamestnanci svojim konaním predchádzať.

Čo vás čaká ešte v nasledujúcich mesiacoch?

– Spravidla už koncom septembra začíname s prípravou a prechodom techniky na zimné obdobie. Počas letných mesiacov sme urobili rozsiahlejšiu údržbu na posypovej nadstavbe a radlici, a aj na samotnom vozidle TATRA T 815. Začiatkom októbra prestavíme toto vozidlo zo sklápača na posypové vozidlo. V autoservise to bude, tak ako každý rok, „prezúvacia“ kampaň z letných na zimné pneumatiky. Všetky opatrenia musíme urobiť tak, aby nás zima neprekvapila. Koncom jesene by sme mali mať zakúpenú aj posypovú nadstavbu s radlicou na vozidlo Multicar, aby sme mohli efektívne čistiť od snehu a bezpečne posypať aj chodníky a úzke priestory komunikácií v ŽP a.s. Okrem bežných úloh, spojených so zabezpečovaním výroby, budeme počas lyžiarskej sezóny v areáli Tále a.s. zabezpečovať kyvadlovú prepravu návštevníkov a lyžiarov. V tejto súvislosti nás čaká ešte posledná tohtoročná investícia do vozidlového parku, mikrobus IVECO FSLI, s kapacitou 25 miest. Bude to pre nás taký darček pod stromček, pretože by mal byť vyrobený a odovzdaný vo vianočnom období.