S Ing. Júliusom Kriváňom, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Obchodný plán sme v októbri splnili takmer na 100 percent

 

Ing. Július Kriváň

 Posledný kvartál tohto roka je v plnom prúde. Ako vyzerala situácia, z hľadiska predaja našich výrobkov, v mesiaci október?

– Októbrový plán sme z hľadiska objemu zákaziek menili len minimálne. V sortimente valcovaných rúr sme ho zvýšili o 100 ton, a tak bol celkový objem 12 100 ton naplnený. Podobná situácia nastala aj v komodite presných rúr, kde sme plán navýšili o sto ton. V konečnom objeme 3 800 ton bol splnený. V sortimente kontinuálne odlievaných oceľových blokov sme ho zvýšili o 1 300 ton, ktoré boli v prevádzkarni oceliareň vyrobené v predstihu, na konečných 9 340 ton. Aj tento objem bol splnený. V sortimente galvanizovaných rúr bol plán 100 ton a zákazkami sme dokázali pokryť 84 ton, v delených rúrach bol 170 ton aj splnený, v sortimente hydraulických rúr sme plán tri tony splnili, v sortimente navarovacích oblúkov bolo 220 ton pokrytých 210 tonami a pri redukciách bol plán 7 ton splnený. Mesiac október bol z hľadiska plnenia obchodného plánu splnený na takmer sto percent.

 

Ako vyzerá situácia v súčasnosti?

– V tomto mesiaci je plán na sortiment valcovaných rúr v objeme 11 500 ton naplnený, pre ťaháreň rúr bol pôvodný plán  4 100 ton prekročený o 300 ton, plán na objem zákaziek pre galvanizované rúry je 130 ton a potvrdených máme 121 ton, pre delené rúry je 190 ton a potvrdených máme už 194 ton, pre hydraulické rúry je plán dve tony a v súčasnosti bol prekročený o tri tony, pre navarovacie oblúky bolo plánovaných 200 ton prekročených o tri tony a pri redukciách je plán 6 ton a ten je naplnený. Operatívny plán, ktorý sme upravili v septembri, dokážeme plniť tak, ako doteraz a trend z októbra pokračuje aj v ďalšom období.

 

A aký trend môžeme očakávať v poslednom mesiaci tohto kalendárneho roka?

– Prognóza na december je vo valcovni bezšvíkových rúr ovplyvnená jej každoročnou opravou, a tak sme plán stanovili na 6 600 ton, z ktorých už dnes máme takmer dve tretiny zabezpečené. Pre prevádzkareň ťaháreň rúr bol plán stanovaný na 2 700 ton a určite ho naplníme. Plán pre predaj galvanizovaných rúr bol určený na 100 ton a už dnes máme 80 ton potvrdených zákazníkmi. Sortiment delených rúr je taktiež už dnes potvrdený, v celkovom objeme 150 ton. Plán v oblúkoch je zatiaľ potvrdený na približne polovicu, no plánovaný objem 195 ton ešte doplníme. Už dnes prichádzajú zákazky aj pre rok 2018 a preto sme urobili obchodný plán pre nasledujúci rok, podľa podkladov z výroby.

 

Po polroku ste uviedli, že ceny oceliarskych výrobkov priebežne rastú. Čo nárast cien spôsobilo a aká je hodnota našich výrobkov dnes?

– Nárast cien, ktorý začal približne v lete, pokračuje aj v súčasnosti. Spôsobuje ho najmä nárast cien vstupných materiálov, ale aj nedostatkom našich výrobkov, najmä na európskom trhu. Cenová komisia si stanovila úlohy, ktoré sa v októbri, a aj v novembri darí plniť. Cena valcovaných rúr zo začiatku roka bola na úrovni 678 eur za tonu, dnes je cena 836 eur. V komodite presných rúr bola cena za tonu na začiatku tohto roka na úrovni 1 310 eur a dnes je to 1 549 eur.

 

V lete ste spomínali našu participáciu pri riešení antidumpingových šetrení proti Ukrajine a Rusku. Je niečo nové v tejto oblasti?

– Z pohľadu Európskej únie ide o dlhodobý proces, šetrenia stále pokračujú. V priebehu prvého polroka 2018 očakávame revíziu dumpingového cla proti Číne.

 

Ilustračné foto: A. Nociarová
Ilustračné foto: A. Nociarová