V kraji pribudlo 377 bytov

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za prvý polrok 2017 v kraji dokončilo 377 bytov, čím sa Banskobystrický kraj zaraďuje na posledné miesto zo všetkých krajov SR. V porovnaní s prvým polrokom 2016 sa počet dokončených bytov zvýšil o 25. V percentuálnom vyjadrení ide o 7 percentný nárast. Dokončené byty v kraji sa  podieľali na počte dokončených bytov v SR 5,3 percentami.

Z celkového počtu dokončených bytov prevládali štvorizbové byty, ktoré tvorili 36,9 percenta, päť a viac izbové byty tvorili 19,9 percenta,  trojizbové byty 17,2 percenta, jednoizbové byty a garsónky 13,8 percenta a dvojizbové byty 12,2 percenta. Z hľadiska vlastníckych vzťahov boli dokončené byty v súkromnom tuzemskom vlastníctve (95,2 percenta) a vo vlastníctve územnej samosprávy (4,8 percenta). Z územného hľadiska bolo najviac dokončených bytov v okresoch Zvolen (98 bytov; 26 percent v rámci kraja), Banská Bystrica (91 bytov; 24,1 percenta),  Lučenec (33 bytov; 8,8 percenta), Žarnovica (27 bytov; 7,2 percenta), Detva (25 bytov; 6,6 percenta), Rimavská Sobota (23 bytov; 6,1 percenta) a Žiar nad Hronom (20 bytov; 5,3 percenta). V ostatných okresoch kraja bol podiel dokončených bytov v rámci kraja nižší ako 5 percent. Počet dokončených bytov vzrástol v 7 okresoch kraja, v 2 okresoch sa počet nezmenil a v 4 okresoch zaznamenali pokles. Najväčší medziročný nárast v absolútnom vyjadrení bol zaznamenaný v okrese Zvolen (o 62 bytov), zatiaľ čo v percentuálnom vyjadrení bol zaznamenaný najvyšší medziročný nárast v okrese Žarnovica.

V sledovanom období sa v kraji začalo stavať 593 bytov. Medziročne sa tento počet znížil o 262 bytov. Z územného hľadiska sa byty začali stavať prevažne v okresoch Banská Bystrica (125 bytov; 21,1 percenta), Zvolen (76 bytov; 12,8 percenta), Krupina (73 bytov; 12,3 percenta) a Žarnovica (70 bytov; 11,8 percenta).

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v kraji rozostavaných 5 930 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet vzrástol o 10. Z územného hľadiska bolo najviac rozostavaných bytov v okrese Banská Bystrica (2 255 bytov), Zvolen (674 bytov) a Veľký Krtíš (562 bytov).

 

Okres Brezno

V našom okrese bolo v prvom polroku 2017 dokončených 18 bytov. V porovnaní s prvým polrokom  2016 došlo k zníženiu dokončených bytov o 5 jednotiek (pokles o 21,7 percenta). Počet dokončených bytov v okrese Brezno predstavoval z počtu dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 4,8 percenta.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 42 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 13.  Ku koncu sledovaného obdobia bolo  v okrese rozostavaných 387 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet stúpol o 20 jednotiek.