V októbri odišli

 

do predčasného starobného dôchodku

Robert AMTMANN,

Peter BICIAN.

V mene vedenia Železiarní Podbrezová  im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.