Výstava tvorby našich fotografiek

NEVŠEDNÉ OKAMIHY

November, Mesiac fotografie, je príležitosťou predstaviť tvorbu významných fotografov. Pre nás sú najvýznamnejšie tie naše. Okrem toho, že s ich fotografiami sa stretávate pravidelne na stránkach Podbrezovana, neraz sme mali príležitosť oboznámiť sa s ich tvorbou aj na rôznych výstavách. Momentálne je jedna inštalovaná v Horehronskom múzeu. V Meštianskom dome v Brezne inštalovaná výstava Anny Nociarovej a Ivety Kardhordovej pod názvom Nevšedné okamihy. 

Výstava je usporiadaná pod záštitou predsedu Predstavenstva Železiarní Podbrezová Vladimíra Sotáka, v spolupráci so Športovým a Futbalovým klubom Železiarní Podbrezová a.s. Zostavená je z momentiek zachytávajúcich úsilie športovcov zvíťaziť nad súperom a často i nad sebou samým. Šport má svoj vlastný spôsob komunikácie, spájajúci ľudí, i celé národy. Búra bariéry medzi ľuďmi a slúži  im na zbližovanie. Autorky sa svojou tvorbou na danú tému snažia ukázať intenzívnu potrebu venovať týmto skutočnostiam pozornosť v náročnej dobe, akú momentálne žijeme.

Výstava fotiek
Výstavu otvoril Ing. Štefan Pintér, riaditeľ ŠK a FK ŽP – objektívom Petra Berčíka
Výstava fotiek
Autorky Iveta Kardhordová a Anna Nociarová objektívom Tomáša Náthera

Anna Nociarová dynamicky  fotografuje ľudí a ich prostredie v mnohorakých podobách, zachytávajúc široké spektrum  nálad, emócií a okamihov. V  jej podaní majú často podobu nie celkom skutočného výjavu, čo robí túto autorku zvlášť zaujímavou. V jej práci cítiť pokoru k fotografovaným objektom a priamosť tvorivého vyjadrenia, čo ju v dnešnom tvorivom prostredí robí inou. Je autorkou viacerých samostatných a spoločných výstav doma i v zahraničí, je  držiteľkou viacerých víťazných ocenení AMFO a ocenení z prestížnych medzinárodných podujatí.

Iveta Kardhordová fotografuje  reportáže o ľuďoch, prostredie železiarní a súvisiace témy. Jej fotografie majú ľudský rozmer a pôsobivý citlivý charakter. Dôležité miesto v jej tvorbe má aj reportážna fotografia. Pri spracovaní svojich fotografií sa nevyhýba ani experimentovaniu a zvláštnym efektom. Je aktívnou členkou Slovenského zväzu fotografov prírody. Zúčastnila sa niekoľkých spoločných výstav. Je držiteľkou bronzovej medaily FIAP – Medzinárodná  federácia fotografického umenia.

výstava fotiek

 

výstava fotiek
Okamihy zachytené objektívmi našich fotografiek sú naozaj nevšedné… F: Tomáš Nather
výstava fotiek
Vernisáže sa zúčastnil a autorkám zablahoželal aj Ing. Július Kriváň, prezident FK ŽP. Foto: Tomáš Náther
výstava fotiek
Účastníci vernisáže, ktorá sa uskutočnila 7. novembra, obdivovali, čo všetko dokáže zachytiť objektív pri športovom zápolení. Aj vás pozývame do Meštianskeho domu v Brezne, kde sa môžete obohatiť o nevšedný kultúrny zážitok ešte do 28. novembra. F: Tomáš Náther