Študenti SSOŠH ŽP na odbornej exkurzii vo Vlkanovej

 

Dňa  3. novembra 2017 sa študenti IV.B triedy – odbor mechanik strojov a zariadení, zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti HTS BB s.r.o, Vlkanová. Odborným výkladom ich sprevádzal výrobný riaditeľ spoločnosti Miroslav Čief. Študenti boli počas exkurzie oboznámení s programom tepelného a chemicko – tepelného  spracovania ocele v jednotlivých prevádzkarňach, vybavených najnovšími technológiami.

Študentov zaujali predovšetkým  zariadenia na tepelné spracovanie ocele – priebežná pec, nitridačná pec, kryogénna pec, popúšťacia pec a moderný automatizovaný spôsob riadenia obsluhy týchto zariadení. Absolvovaním exkurzie v HTS Vlkanová s.r.o. si naši študenti  v praxi utvrdili poznatky získané na teoretickom vzdelávaní.

 

Študenti SSOŠH ŽP na odbornej exkurzii vo Vlkanovej