Na slovíčko

Slovo e-mail alebo mail používame v dnešnej dobe prakticky každodenne. Hoci je to cudzie slovo, za posledné roky sa u nás udomácnilo. Ako ho však vlastne písať a ktorý výraz je spisovný? A vieme ho správne skloňovať?

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied uvádza, že slovo e-mail je prevzaté z anglického jazyka a v slovenčine sa udomácnilo v podobách e-mail, email, mail a mejl. Všetky štyri uvedené podoby sú spisovné a skloňujú sa podľa vzoru dub. Správne skloňovanie vyzerá v jednotnom čísle nasledovne: mail – z mailu – (uveriť) mailu – (čítať) mail – (informovať) v maile (nesprávne je v maili či v maily) – s mailom. V množnom čísle skloňujeme slovo mail správne takto: maily – z mailov – (uveriť) mailom – (čítať) maily – (informovať) v mailoch – s mailmi (nesprávne je s mailami).

Pre úplnosť dodávame, že v lokáli jednotného čísla nie je v slovenčine pádová prípona -y pri žiadnom slove, možné sú iba tieto prípony: -e (na dube, o žene, v meste),-i (na dlani, v kosti, na srdci, v stroji, v hoteli, na ulici), -ovi (o chlapovi, o hrdinovi), -í (na vysvedčení), -u (v mlieku, na Slovensku) alebo -ati (o dievčati).
Príklady správneho skloňovania: správne: Máte to v maile. Nesprávne: Máte to v maily (maili). Správne: Hovorím o včerajšom maile. Nesprávne: Hovorím o včerajšom maily (maili). Najčastejšie chyby: v maily, v maili, s mailami.