Prvý máj – čo všetko sa s ním spája?

 

Prvý máj poznáme predovšetkým ako medzinárodný sviatok pracujúcich. Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku a masových demonštrácii chicagských robotníkov, ktoré sa konali roku 1886 za osemhodinový pracovný čas.

V roku 1886 sa všade v USA, od New Yorku po San Francisco, zdvihla vlna demonštrácií. Centrom boja bolo Chicago, do ulíc ktorého vyšlo prvého mája 40 000 štrajkujúcich. Štrajky pokračovali ešte dva dni, ale tretieho mája využila polícia stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala paľbu do robotníkov, pričom šesť osôb bolo zabitých a päťdesiat ťažko ranených. Po krvavých udalostiach v Chicagu rozpútali úrady v USA štvanice proti robotníckemu hnutiu a masovo zatýkali. V roku 1919 bol prvý máj vyhlásený za štátny sviatok v Československu. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933 – 1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne. Prvý máj v súčasnosti oslavujeme u nás ako sviatok práce.

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza. Ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy (najčastejšie jedle alebo smreky) zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Máje sa stavajú v noci a nasledujúcu nedeľu mládenci obchádzajú domy, pri ktorých stojí máj a vyberajú „poplatky“ na nadchádzajúcu zábavu – majáles. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. Vztýčený ostáva spravidla počas celého mája, aby ho následne slávnostne odstránili pri oslavách váľania mája.

Prvého mája je niekde udržiavaná aj tradícia bozku zaľúbeného páru pod rozkvitnutou čerešňou, s istotou však nevieme povedať, odkiaľ a ako k nám tento zvyk prišiel. Prvý máj je okrem toho svetový deň astmy a v Grécku sa napríklad v tomto termíne slávi sviatok jari.