Kniha bude vystavená aj v Prahe a Frankfurte

Prednáška o hrade Ľupča v Podpolianskom múzeu

 

Železiarne Podbrezová v spolupráci s Kultúrnym centrom Andreja Sládkoviča v Detve zorganizovali 20. apríla 2018 odbornú prednášku na tému História a pamiatková obnova hradu Ľupča. Kastelán Vladimír Homola zameral svoju prezentáciu na interpretáciu najdôležitejších historických míľnikov vývoja hradu a hradného panstva. Prezentácia bola doplnená videami z priebehu rekonštrukčných prác, ktoré boli systematicky vykonávané už od roku 2002. Témou záverečnej diskusie bola spojitosť ľupčianskeho a vígľašského panstva.

Cieľom prednášky bolo predstaviť hrad a jeho obnovu verejnosti. Zúčastniť sa mohol každý, koho daná téma zaujímala. Medzi účastníkmi bola nielen verejnosť, ale aj odborníci z histórie a obnovy pamiatok, pre ktorých hrad Ľupča predstavuje inšpiráciu ako zaobchádzať s kultúrnymi pamiatkami Slovenska.

Malebný kraj Podpoľanie

Krása krivej ihly, z výstavy v Podpolianskom múzeu v Detve
Z výstavy Krása krivej ihly v Podpolianskom múzeu.

Svojimi prírodnými krásami, históriou i kultúrnym odkazom patrí k najoriginálnejším regiónom Slovenska. Od 17. storočia sa strediskom lazníckeho osídlenia stala vtedajšia poddanská obec Detva, ktorej historický chotár patril svojou rozlohou medzi najväčšie na území dnešného Slovenska. Súčasné, už okresné mesto Detva je dnes centrom mikroregiónu Podpoľanie. Bohatstvo pretrvávajúcich tradícií, krása majestátnej Poľany, ale aj neľahký život obyvateľov, ktorí tento kraj formovali a vtlačili mu svojou prácou a tvorivosťou osobitnú pečať sú odkazom, ktorý hrdo pretrval až dodnes. Kraj je nielen kolískou fujary, ale aj krajom unikátnych terasovitých políčok, z prvej bryndziarne v Detve šírila 230 rokov dobré meno svetu bryndza, k špecifikám tradičnej kultúry patrí  typický detviansky ľudový odev, výšivka krivou ihlou a množstvo ďalších prejavov hmotnej i duchovnej kultúry. Unikátom, a to nielen v regionálnom či slovenskom kontexte, sú detvianske drevené vyrezávané kríže.

Výstava v Podpolianskom múzeu - prvý slvenský námorný kapitán Júliu Thuzro
Z výstavy Z Detvy na more… Július Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán.

Podpolianske múzeum je nielen jedným z najmladších múzeí v rámci Slovenska, ale aj jednou z najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo mesto Detva v roku 1994. Hlavným poslaním múzea je výskum, zhromažďovanie, dokumentácia, odborné spracovanie, ochrana a sprístupňovanie hmotných i duchovných artefaktov Podpoľania. V múzeu je spravovaných 6 407 zbierkových predmetov, rozdelených do etnografického, historického a archeologického fondu. Najväčšiu časť tvorí etnografický fond s bohatým zastúpením ľudového odevu, textilu, výšiviek, predmetov dokumentujúcich salašnícke a pastierske tradície či výrobu modrotlače, kolovrátkov, ale aj produkciu chýrnych podpolianskych sklární, ľudové hudobné nástroje a podobne. Múzeum sa môže popýšiť aj jedinečnou vyše dvestokusovou zbierkou rukávcov – opleciek, pochádzajúcich z rôznych kútov Podpoľania, ktoré po odbornom ošetrení mimoriadne zaujali verejnosť v rámci minuloročnej výstavy v múzeu. Zbierka je prezentovaná počas stálych, ale aj krátkodobých výstav.

Priazni sa celoročne tešia početné kultúrno-výchovné aktivity, odborné prednášky a prezentácie s prizvanými lektormi, tvorivé výtvarné dielne regionálneho charakteru a pestré aktivity podľa aktuálnych požiadaviek škôl, inštitúcií či širokej verejnosti. Od roku 2012 majú pracovníci múzea pre väčšie skupiny návštevníkov v ponuke aj sprievodcovské služby v historickej časti mesta a okolí.